‘Tugadh rogha dom an scrúdú a dhéanamh as Béarla ar an lá nó fanacht ar dháta eile – ag fanacht atá mé fós’

Deir RSA le Tuairisc.ie go mbíonn ‘an fanacht céanna, nach mór, ar iarrthóirí ar mhaith leo an scrúdú a dhéanamh i mBéarla’

Pictiúr: RollingNews.ie
Pictiúr: RollingNews.ie

Tá iarrthóir amháin ag fanacht le hos cionn naoi seachtaine ar an scrúdú tiomána a dhéanamh i nGaeilge cé go ndeir an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre gur ag fanacht le ceithre seachtaine atá an duine a bhfuil an tréimhse is faide caite ar an liosta feithimh aige.

Tá triúr scrúdaitheoirí fostaithe ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) atá in ann scrúdú as Gaeilge a chur ar iarrthóirí ar cheadúnas tiomána.

Faoi láthair tá dáréag ag fanacht ar scrúdú tiomána as Gaeilge agus thug an RSA le fios do Tuairisc.ie gur ag fanacht le ceithre seachtaine atá an duine a bhfuil an tréimhse is faide caite ar an liosta feithimh sin aige.

Dúradh gurb iondúil go mbíonn fanacht ocht go deich seachtaine ar iarrthóirí atá tar éis cur isteach ar an scrúdú a dhéanamh as Gaeilge.

Dúirt urlabhraí ón RSA le Tuairisc.ie go bhfuil “tábhachtach a lua go mbíonn an fanacht céanna, nach mór, ar iarrthóirí ar mhaith leo an scrúdú a dhéanamh as Béarla”.

Labhair Tuairisc.ie le hiarrthóir Gaeilge amháin in oirthear na tíre, nár mhaith leis go luafaí a ainm, a deir go bhfuil sé ag fanacht le naoi seachtaine anuas agus gan tuairim aige cén uair a thabharfar dáta scrúdaithe dó.

“Chuir mé isteach ar an scrúdú i lár mhí Eanáir agus tugadh dáta scrúdaithe dom do dheireadh mhí Feabhra, ceithre seachtaine nó mar sin i ndiaidh dom cur isteach air. Chuaigh mé chuig an ionad scrúdaithe ar an lá a luadh liom áfach agus dúradh liom nach bhféadfadh an scrúdaitheoir a bheith i láthair an lá sin.

“Tugadh an rogha dom an scrúdú a dhéanamh trí Bhéarla nó fanacht ar dháta eile. Bheartaigh mé dáta eile a roghnú, is mé ag ceapadh go mbeadh mí eile nó mar sin le fanacht agam. Ach ag fanacht atá mé fós, cé go raibh mé i dteagmháil leo ó shin faoi thrí,” a dúirt an t-iarrthóir le Tuairisc.ie.

Mhínigh sé go raibh imní air go ngabhfadh a chead foghlama agus a chuid árachais araon in éag sula mbeadh an scrúdú tiomána déanta aige.

Bhí sé buartha freisin go mbeadh air cur isteach ar chead nua agus “airgead mór” a íoc arís leis an gcomhlacht árachais toisc gan an ceadúnas lán a bheith aige go fóill.

Tuairiscíodh roinnt blianta ó shin go mbíonn fanacht i bhfad níos faide ar iarrthóirí a bhfuil fonn orthu scrúdú tiomána a dhéanamh as Gaeilge. Dúradh an uair sin nach raibh ach triúr scrúdaitheoirí le Gaeilge ann, an líon céanna atá fostaithe ag an RSA i gcónaí.