Sárshaothar é Dunkirk ó cheardaí atá go hiomlán os cionn a bhuille

Coimeádann Dunkirk, scannán an tsamhraidh gan aon agó, an lucht féachana ar tinneall de shíor

Sárshaothar é Dunkirk ó cheardaí atá go hiomlán os cionn a bhuille

Dunkirk
Stiúrthóir: Chris Nolan
Cliar: Mark Rylance, Tom Hardy, Kenneth Brannagh, Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Cillian Murphy, Barry Keoghan, Jack Lowden.

Saighdiúirí ag siúl go ciúin trí bhaile beag gleoite sa bhFrainc. Sráideanna beaga caola timpeallaithe ag tithe slachtmhara, feistithe. Paimfléid na nGearmánach ar foluain in dtimpeall; iad ag fógairt do Shasanaigh agus Francaigh araon go bhfuilid teanntaithe i mbaile Dunkirk agus gur fearrde dóibh géilleadh. De gheit tosaítear ag scaoileadh urchar leo tiubh, te. Teitheann siad lena n-anamacha go dtí go mbaineann siad an trá amach. Níl faic le dealramh ráite fós ach tá an bhunchloch leagtha.

Go deimhin tá an ciúnas agus easpa cainte ina chiúta ó thús deireadh an scannáin seo agus is é ceann de na cúiseanna gur sárshaothar faoi leith é. Go deimhin is fada ó chonaic scannán a bhí chomh snoite, bearrtha sin ó thaobh scríbhinne, agus lena chois sin níl barr cleite isteach ná bun cleite amach ann.

Agus an trá sroichte acu chítear na mílte saighdiúirí ina seasamh i scuainí fada ag fanacht go foighneach, eaglach ar a dtarrtháil. Samhlaíonn tú go bhfuil na cosa tugtha leo acu ó luíocháin na sráideanna cúnga; ’sé sin go dtí go gcloiseann tú innill agus gunnaí eitleáin na nGearmánach ag déanamh ruathair. Níl aon éalú ón mbagairt agus tá atmaisféar an teannais ann ó thús deireadh.  ’Sé an tslí a choimeádtar an lucht féachana ar tinneall de shíor an dara comhartha sóirt suntasach a bhaineann leis an scannán iontach seo.

Ba thubaiste mhíleata agus gaisce tarrthála a bhí i gceist le heachtraí Dunkirk. Dhein ruathair na nGearmánach file caoch dos na comhghuaillithe agus d’fhágadar na céadta mílte saighdiúir teanntaithe. Ar deireadh thiar, agus báid bheaga phléisiúir is iascaireachta i mbun an chúraim, tugadh breis agus 300,000 duine slán. Cé gur scannán cogaidh é seo ní scannán eachtraíochta é.

Is mór idir seo agus an bladhmann tírghráthóra a bhíodh á chleachtadh ag leithéidí John Wayne, cé go bhfuil rian beag de ann ag an gcríoch agus aithris neafaiseach á déanamh ar óráid cháiliúil Churchill faoi chogaíocht ar na tránna.

Le léargas a thabhairt dúinn ar éigiall an chogaidh, tá trí scéal ag rith comhthreomhar lena chéile; ceann faoi phíolótaí in aon uair an chloig, ceann faoi bhád pléisiúir lá amháin agus ceann faoi eachtraí na trá thar thréimhse seachtaine.

Aisteoireacht foirne atá anseo againn agus taispeántais nótáilte againn ó gach duine sa chliar. Níl d’aghaidh Tom Hardy le feiscint ach a shúile ach éiríonn leis réimse leathan mothúchán a léiriú, ó fhearg go heagla. Tugann Cillian Murphy na hÉireann taispeántas caolchúiseach uaidh agus déanann Barry Keoghan a chúram go slachtmhar. Mar is dual do bheirt saoistí mar iad,  léiríonn Mark Rylane agus Kenneth Branagh a gcarachtair go paiteanta. Go deimhin ní fhéadfaí locht a fháil ar an taispeántas stuifiúil a thug Harry Styles uaidh.

Is léir an cúram a dhein Christopher Nolan do gach seat, teann agus leathan; súile Hardy; cuntanós na saighdiúirí atá sáinnithe i mbolg an bháid;, na saighdiúirí ag féachaint suas go heaglach ar theacht na n-eitleáin; agus an seat draíochtúil d’eitleán Hardy ag faoileitilt os cionn Dunkirk.

Ceardaí é Chris Nolan atá go hiomlán os cionn a bhuille agus seo é scannán an tsamhraidh gan aon agó.