Ceist íogair an ghinmhillte ag luí go trom ar lucht déanta ‘Twice Shy’

LÉIRMHEAS SCANNÁIN: Scéal grá atá ciotach go maith atá i ‘Twice Shy’ agus tá an bealach á láimhseálann sé ceist chigilteach an ghinmhillte leamh go maith leis

Ceist íogair an ghinmhillte ag luí go trom ar lucht déanta ‘Twice Shy’

Twice Shy
Stiúrthóir: Tom Ryan
Cliar: Shane Murray-Corcoran, Iseult Casey, Ardal O’Hanlon, Pat Shortt.

Is beag duine a d’áiteodh nach í ceist chigilteach an ghinmhillte an t-ábhar is conspóidí agus is deighiltí i sochaí na hÉireann. Tá an t-ábhar ina chnámh spairne ó aimsir cás X i leith agus rialtais i ndiaidh a chéile ag teitheadh uaidh. I gcaitheamh na mblianta tá na mílte ban tar éis a seolta a ardú chuig tíortha eile le teacht ar sheirbhísí ginmhillte. Dá bhrí sin agus uile, ’sé is dóichí ná a mhalairt ná go mbeidh reifreann ann amach anseo faoin ochtú leasú ar an mbunreacht a aisghairm. Cuirfear an lasair sa bharrach in athuair.

Cá bhfágann seo lucht scannán is iad ag dul i ngleic leis an ábhar? Tá siad i ngalar na gcás, dar liom. Is léir go raibh an t-ábhar íogair polaitiúil seo ag luí go trom ar lucht déanta an scannáin seo, agus é ríshoiléir go bhfuilid ar a gcroí díchill ag iarraidh a bheith oibiachtúil agus gan a bheith róchlaonta slí amháin nó slí eile.

Rud inmholta ó thaobh na díospóireachta, b’fhéidir, ach d’fhág sé coiscéim bhacaí sa drámaíocht.

Lánúin iad Maggie (Casey) agus Andy (Murray-Corcoran) sa mheánscoil agus is ón Aonach i dTiobraid Árann dóibh. Maireann a gcaidreamh agus iad sa choláiste i mBaile Átha Cliath ina dhiaidh sin.

Measaim gur deineadh scéal mhadra na n-ocht gcos don gcuid seo agus óir nach raibh an scannán ach uair an chloig is fiche nóiméad ar fad, is é an cíoradh ar a meon i leith an ghinmhillte a bhí thíos leis.

Scéal grá atá ciotach go maith atá mar mháithreacha ag an scannán mar sin agus tá casadh méaldrámata maidir leis an ngaol i lár an scannáin.

Is tearc go maith a bhí radharcanna inar pléadh an ginmhilleadh. Go deimhin is mó am a caitheadh ag plé leis an ngalar dubhach a bhí ar Brendan (O’Hanlon), athair Andy.

Chun a cheart a thabhairt do  O’Hanlon tugann sé taispeántas ciúin, caolchúiseach uaidh agus is iad a radharcanna siúd cuid de na cinn is éifeachtaí sa scannán. Pat Shortt an piarda mór eile a earcaíodh ach ba chuma ann nó as é ar shlí. Ní raibh aon chur amach ag carachtar Shortt nó O’Hanlon ar céard a bhí ag tarlú agus dá bhrí sin ní fhéadfadh siad a bheith páirteach in aon chíoradh a dhéanfaí ar an téama lárnach.

Deineann an bheirt cheann feadhna a seacht ndícheall téagar a chur san ábhar sollúnta. Bhíos ag cúbadh chugam féin i rith chuid de na hiardhearcaí liobarnacha, áfach. Ba mhinic sinn i dtaobh le comhráite ciotacha, leamha.

Ar an taobh eile den scéal, áfach dheineadar cuid de na radharcanna beagfhoclacha a láimhseáil go hábalta. Tá an t-aistear ón Aonach go haerfort Bhaile Átha Cliath (ar gach cúlbhóthar dá bhfuil ann) lárnach anseo.

Tháinig an chríoch aniar aduaidh orm ábhairín agus bhí sí ábhairín débhríoch. Rud maith é sin uaireanta ach an turas seo d’eascair sé as an tslí nach raibh an táirge sách teann as féin.