Seolfaidh spéaclaí nua Meta foghlaimeoirí Gaeilge go dtí an Ghaeltacht ‘aon am’ is maith leo

Deir Dualta Ó Broin, Ceann Beartas Poiblí ag Meta in Éirinn, go raibh deiseanna iontacha don Ghaeilge ag baint le forbairt na réaltachta fíorúla

Seolfaidh spéaclaí nua Meta foghlaimeoirí Gaeilge go dtí an Ghaeltacht ‘aon am’ is maith leo

Dualta Ó Broin, Ceann Beartas Poiblí in Éirinn le Meta

Deir Meta, an comhlacht ar leo Facebook, nach fada uainn an lá go mbeidh foghlaimeoirí Gaeilge in ann cuairt a thabhairt ar an nGaeltacht “ag aon am” ach péire spéaclaí a chur orthu féin.

Ag labhairt dó ag cruinniú i dTeach Laighean inné, dúirt Dualta Ó Broin, Ceann Beartas Poiblí ag Meta in Éirinn, go raibh deiseanna iontacha don Ghaeilge ag baint le forbairt na réaltachta fíorúla.

Dúirt Ó Broin go mbeadh na deiseanna sin ann taobh istigh de chúpla bliain de thoradh na hoibre atá á déanamh ag Meta agus comhlachtaí eile ar theicneolaíocht atá bunaithe ar fhorbairt a dhéanamh ar an ngaol idir an intleacht shaorga agus an mheiteachruinne. “Creidimid nach fada uainn an lá go mbeidh gléasanna tum-theicneolaíocha ar nós spéaclaí agus fearais chinn – ábalta an obair chéanna a dhéanamh atá an fón póca nó an ríomhaire glúine in ann a dhéanamh inniu.

“I gceann cúpla bliain, ní bheidh ag teastáil uait ach spéaclaí agus gléas beag eile agus beidh tú in ann bheith ag oibriú ó aon áit, i do shuí ar an mbus mar shampla – amhail is go bhfuil tú istigh san oifig.”

Dúirt ceannasaí beartas poiblí Meta in Éirinn go bhféadfaí an teicneolaíocht nua seo a chur ag obair ar leas na Gaeilge.

“Ag baint leas as an réaltacht fhíorúil – is féidir le daltaí cuairt a thabhairt ar an nGaeltacht ag aon am. Má chuirtear ríomhaire glúine mar áis oideachais i gcomparáid le réaltacht fhíorúil, léiríonn taighde Harvard go sealbhaíonn an dara grúpa sin 16% níos mó den eolas i ndiaidh seachtaine, 92% i gcoinne 76%. 

Le cur leis sin – tá sé cruthaithe ag Harvard agus Carnegie Mellon gur bealach í an réaltacht fhíorúil le cinntiú go méadaítear tuiscint lucht foghlama teanga ar chultúr, rud a chabhraíonn go mór le líofacht agus bacanna a bhaint chun nascanna daonna a chruthú́.”

Mhaígh Ó Broin go mbeadh “tionchar drámatúil dearfach” ag teicneolaíocht  na réaltachta fíorúla ar chúrsaí oideachais agus ar fhoghlaim teangacha.

Dúirt sé gur léirigh staidéar ó ollscoil Chuo sa tSeapáin go mbíonn “cúthail” ar dhaltaí́ teangacha eile a labhairt os comhair daoine eile ach go gciallódh an teicneolaíocht nua go mbeadh daoine “ábalta iad féin a chur in iúl gan a bheith buartha faoi cad a cheapfaidh daoine eile”.

Dúirt sé go raibh Meta ag obair i gcomhar le Eirmersive – an t-eagras a dhéanann ionadaíocht ar ghnóthaí tum- theicneolaíocha in Éirinn – mar chuid de ghrúpa oibre ar ról na tum-theicneolaíochta san oideachas. Cuirfidh an grúpa seo moltaí faoi bhráid na Roinne Oideachais faoi na bealaí is fearr le leas a bhaint as an teicneolaíocht nua san oideachas.

“An sprioc atá againne ná cé go mbeidh an teicneolaíocht seo ar fáil duit – ní bheidh tú scoite ón domhan thart ort – cinnte beidh sin ag cur le táirgiúlacht – ach beidh sé ag cur go mór leis an taitneamh a bhainfidh daoine as an saol,” arsa Dualta Ó Broin.

Dúirt an Teachta Dála neamhspleách Catherine Connolly go raibh sí buartha faoin bhfís don réaltacht fhíorúil agus don intleacht shaorga a bhí ag comhlachtaí amhail Meta, fís a bhí saghas “scanrúil”, dar léi. Dúirt sí, mar shampla, mar iar-shíciteiripeoir, go mbeadh imní uirthi faoi chaint go mbeadh an teicneolaíocht nua ina leigheas ar chúthaileacht foghlaimeoirí teanga.

Dúirt cathaoirleach an choiste, Aengus Ó Snodaigh, an Teachta Dála de chuid Shinn Féin, nach raibh an “eagla agus sceon” céanna air féin faoin gcur síos a rinneadh ar an réaltacht fhíorúil agus gur chóir glacadh leis go bhfuil an domhan “ag athrú an-tapa” agus pé deiseanna a bhain leis sin a thapú. D’fhéadfaí an teicneolaíocht “a mhúchadh” dá mba mhaith leat, ar sé.

Dúirt Dualta Ó Broin ó Meta, ar cainteoir líofa Gaeilge é féin, gur mhaith leis a shoiléiriú nach ag caint ar deireadh a chur le cuairteanna foghlaimeoirí ar an nGaeltacht ach “cur leis na rudaí atá ar bun cheana” ó thaobh fhoghlaim na Gaeilge de.

Fág freagra ar 'Seolfaidh spéaclaí nua Meta foghlaimeoirí Gaeilge go dtí an Ghaeltacht ‘aon am’ is maith leo'

 • Donnacha

  Na féidearthachtaí atá ann don Ghaeilge ach ar an lámh eile, lucht an chóilíneachais ag déanamh a seacht ndícheall í a scrios lena ndíolúintí. Thar am díriú ar an dream seo agus freagraí a fháil. An bhfuil GAEILGEOIRÍ i measc lucht na ndíolúna? Cé hiad?

 • Sibéal

  Bhí roinnt iarrachtaí comharchumann tithíochta do Ghaeilgeoirí a bhunú sa Deisceart.
  Seans go raibh sé deacair an smaoineamh a chur i láthair ar bhealach sásúil roimhe seo.

  Deis a bheadh sa réaltacht fíorúil cuairt a thabhairt ar baile beag nua fíorúil agus an áit lán le Gaeilgeoirí go bhfuil suim acu ina leithéid de thogra agus comharchumann tithíochta.
  Ní bheadh ag teastáil ach péire spéaclaí a chur ort féin!

 • WTF

  Is glas iad na cnoic i bhfad uait fiú agus spéacláirí Meta á chaitheamh agat.