Nua! Meascán Mearaí 8 – Rólghlacadh!

GAEILGE NA hARDTEISTE: Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Ag obair le do pháirtí scríobh 10 bpointe faoin bpictiúr thuas.

Ábhar machnaimh:

  1. Cén chaoi a mothaíonn sé?
  2. Céard a tharla roimhe seo?
  3. An ndúirt duine éigin rud éigin leis?
  4. Cad dúirt an duine seo mar fhreagra?
  5. Cad faoi a bhfuil sé ag smaoineamh anois?
  6. Cad a tharlóidh ina dhiaidh seo?

Nuair atá 10 bpointe scríofa agat bog ar aghaidh chuig páirtí nua agus déan na pointí atá agat a roinnt leis/léi. Is féidir seo a dhéanamh cúpla uair.

Fág freagra ar 'Nua! Meascán Mearaí 8 – Rólghlacadh!'