Nua! Meascán Mearaí 3 – Rólghlacadh! – Sracfhéachaint ar an Tuiseal Ginideach

GAEILGE NA hARDTEISTE: Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Ag obair le do pháirtí ligigí oraibh gurb sibhse an bheirt sa phictiúr. Scríobh an comhrá atá ar siúl eatarthu.

Úsáidigí bhur samhlaíocht!

Ábhar machnaimh:

  1. Cén chaoi a mothaíonn sé agus sí?
  2. Céard faoi a bhfuil siad/a raibh siad ag caint?
  3. Ar tharla eachtra éigin a chuir tús leis seo?
  4. Céard atá siad ag beartú a dhéanamh?
  5. Cuir mothúcháin, amhail fearg agus éad, in iúl.

Nuair a bheidh an comhrá scríofa agaibh déanaigí é a aithris. Ansin bog ar aghaidh go dtí duine eile agus déan do chomhrá féin agus a c(h)omhrá siúd, a aithris.

Fág freagra ar 'Nua! Meascán Mearaí 3 – Rólghlacadh! – Sracfhéachaint ar an Tuiseal Ginideach'