‘Ní chóir go mbeadh ar thuismitheoir ar bith rogha a dhéanamh idir tacaíocht dá pháiste agus an Ghaelscolaíocht’

Tá gearán déanta ag Comhairle na Gaelscolaíochta leis an Roinn Oideachais agus leis an Údarás Oideachais ó thuaidh faoin fhreastal atá á dhéanamh ar pháistí sa chóras Gaeloideachais a bhfuil riachtanais bhreise acu

‘Ní chóir go mbeadh ar thuismitheoir ar bith rogha a dhéanamh idir tacaíocht dá pháiste agus an Ghaelscolaíocht’

Tá gearán déanta ag Comhairle na Gaelscolaíochta leis an Roinn Oideachais agus an tÚdarás Oideachais ó thuaidh faoin fhreastal atá á dhéanamh ar pháistí a bhfuil riachtanais bhreise acu sa chóras Gaeloideachais.

Deir Comhairle na Gaelscolaíochta, an eagraíocht a dhéanann ionadaíocht ar an Ghaeloideachas ó thuaidh, go bhfuil polasaí ar leith de dhíth lena chinntiú go bhfuil freastal níos fearr á dhéanamh ar pháistí le sainriachtanais oideachais atá ag fáil a gcuid oideachais trí Ghaeilge.

Dúirt Príomhfheidhmeannach na Comhairle, Maria Thomasson le Tuairisc, go mbíonn “dúshláin bhreise” i gceist i gcás páistí le riachtanais bhreise atá ag fáil a gcuid oideachais trí Ghaeilge mar go bhfuil na hacmhainní agus na seirbhísí uilig “deartha do chóras aonteangach”.

“Tá Comhairle na Gaelscolaíochta den tuairim go bhfuil polasaí de dhíth ar Roinn an Oideachais agus ar an Údarás Oideachais maidir le sainriachtanais oideachais in earnáil na Gaelscolaíochta.

“Tá uirlisí measúnaithe agus diagnóiseacha de dhíth go práinneach atá fóirsteanach don suíomh tumoideachais. Tá seirbhísí tacaíochta atá fóirsteanach do pháistí atá ag foghlaim trí mheán na Gaeilge uainn.”

Dúirt Thomasson go bhfuil an cur chuige céanna de dhíth maidir le seirbhísí agus acmhainní in earnáil na Gaelscolaíochta is atá ar fáil i scoileanna Béarla le freastal mar is cóir ar pháistí a bhfuil riachtanais bhreise acu.

“Tá líonra réigiúnach do SpiMs nó Sainsoláthar i Scoileanna Príomhshrutha de dhíth ar an earnáil, le nach mbeidh ar thuismitheoir ar bith rogha a dhéanamh idir an tacaíocht chuí dá pháiste agus an Ghaelscolaíocht.

“Agus, thar aon rud eile, tá foireann ar leith le taithí agus le tuiscint cheart ar idirghabhálacha cuí tumoideachais de dhíth chun áiseanna agus tacaíocht shainithe a chruthú do dhaltaí agus do chleachtóirí Gaelscoile.”

Dúirt an tAire Oideachais Paul Givan san Fheidhmeannas an tseachtain seo go ndéantar “iarrachtaí, nuair is féidir” síceolaithe oideachais a bhfuil Gaeilge acu agus “taithí acu ar an dátheangachas” a chur ar fáil do pháistí in earnáil an Ghaeloideachais.

Thug Givan le fios fosta go raibh a Roinn ag obair le Comhairle na Gaelscolaíochta ar athbhreithniú ar an soláthar do riachtanais speisialta in earnáil an Ghaeloideachais ó thuaidh.

Dúirt Thomasson go bhfuil “abhcóideacht agus ionadaíocht leanúnach láidir” ar siúl ag an eagraíocht leis an Roinn agus an tÚdarás Oideachais faoin cheist le roinnt blianta anuas ach nach bhfuil an Gaeloideachas mar chuid de phlean úr ‘Sainriachtanais Oideachais an Údaráis Oideachais’, a bheas i bhfeidhm ó Mheán Fómhair 2024 ar aghaidh.

“Tá gearán déanta againn leis an Údarás Oideachais agus leis an Roinn Oideachais faoi seo agus leanfaidh muid orainn go dtí go mbeidh an tacaíocht chuí ar fáil do dhaltaí na hearnála,” a dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle na Gaelscolaíochta, Maria Thomasson.

Fág freagra ar '‘Ní chóir go mbeadh ar thuismitheoir ar bith rogha a dhéanamh idir tacaíocht dá pháiste agus an Ghaelscolaíocht’'