Meascán Mearaí 12 – Cluiche Ilrogha – Saibhreas Teanga

GAEILGE NA hARDTEISTE: Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Meascán Mearaí 12 – Cluiche Ilrogha – Saibhreas Teanga