Meascán Mearaí 07 – Rólghlacadh! (Cartlann 2017)

Meascán Mearaí 07 – Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Meascán Mearaí 07 – Rólghlacadh! (Cartlann 2017)

Ag obair le do pháirtnéir lig oraibh gurb sibh an bheirt ar bharr sa phictiúr seo. Scríobh cúpla pointe faoi na ceisteanna thíos. Úsáid bhur samhlaíocht!

  1. Cén chaoi a mothaíonn siad?
  2. Cén chuma atá orthu?
  3. Céard faoi a bhfuil siad ag caint?
  4. Céard a tharla roimhe seo?
  5. Céard a tharla ina dhiaidh seo?

Bog ar aghaidh chuig duine éigin eile agus déan an méid atá scríofa agaibh a phlé.

Cúpla nóiméad ina dhiaidh seo buaileann an cailín ar dheis lena cara. Scríobh an comhrá a bheadh eatarthu.

Nodanna/Feidhmeanna Teanga:

Cuir brón agus fearg in iúl, bíodh maslaí sa chomhrá, cuir in iúl cad dúradh fúithi, déan soléiriú a lorg, abair cad a tharlóidh amach anseo.

Bog ar aghaidh go dtí duine eile agus déan do chomhrá, agus a c(h)omhrá siúd, a aithris.

Fág freagra ar 'Meascán Mearaí 07 – Rólghlacadh! (Cartlann 2017)'