FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Oireachtas na Gaeilge

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Oireachtas na Gaeilge

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

  • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3: Ceisteanna Ginearálta:

  • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
  • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
  • Cén bhaint atá ag Jimmy Norman leis an scéal seo?
  • Luaigh rud amháin atá le rá ag Tara Ní Loingsigh?
  • Cé mhéad dalta a thug faoin scrúdú Gaeilge T1 ardleibhéal?
  • Cad dó a thagraíonn an figiúr 3.6%?
  • Cén post atá ag Tríona Uí Mhurchú?
  • Luaigh dhá rud atá le rá ag Tríona.
  • Cén fáth a raibh moill ar na torthaí?
  • Déan na fíricí sa phictiúr a thíos a chur in dhá nó trí abairt iomlána.

Gníomhaíocht 4: Líon na Bearnaí:

Féach/Éist leis an mír físe arís agus déan iarracht na bearnaí seo a líonadh.

  • De réir na bhfigiúirí atá foilsithe ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit inniu ní dhearna 10,123 dalta aon scrúdú Gaeilge don tsraith shóisearach i mbliana.
  • Seo an chéad uair ó 2019 a reáchtáladh scrúduithe na sraithe sóisearaí a cuireadh ar ceal in 2020 agus 2021 mar gheall ar an bpaindéim. Tá ardú 4.4% ar líon na ndaltaí a rinne na scrúduithe i mbliana i gcomparáid le 2019.

Gníomhaíocht 5: Ábhar plé le do pháirtí:

  • Cad a cheapann tú féin do chúrsa Gaeilge na sraithe sóisearaí. Déan roinnt moltaí chun feabhais.
  • Scríobh 7 n-abairt san iomlán.
  • Déan an méid atá scríofa agat a thaifeadadh. Is féidir úsáid a bhaint as áis amhail vocaroo.com.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Oireachtas na Gaeilge'