FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: An Daonáireamh sa Tuaisceart…

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3: Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine atá in aice leat.
 1. Cén fáth ar deineadh an mhír nuachta seo?
 2. Cén bhrí atá leis an bhfigiúr 45.7%?
 3. Cén céatadán de thitim a tháinig ar an líon daoine a dúirt gur Phrotastúnaigh iad?
 4. Luaigh rud amháin atá le rá ag an Dr. Éamon Phoenix.
 5. Cén fáth, dar leis an iriseoir, nach mbeidh pobalbhreith ar cheist na teorann ann go luath?
 6. Cén fáth a luann an Dr. Pádraig Ó Tiarnaigh an ghaelscolaíocht?
 7. Déan an tábla thíos a mhíniú i bhfocail.

Gníomhaíocht 4: Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5: Ábhar le plé le do pháirtí:

 • Seo físghrafaic ón bPríomh-Oifig Staidrimh in Éirinn maidir leis nGaeilge i nDaonáireamh 2016.
 • Déan í a phlé le do pháirtí agus roghnaígí na cúig phointe is tábhachtaí/is mó a chuaigh i bhfeidhm oraibh.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: An Daonáireamh sa Tuaisceart…'