FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Clár faisnéise faoi cheithre bhád as Árann

Agallamh le stiúrthóir agus iascaire Mícheál Conneely. Féach ar an bpíosa físe seo agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Físeán

Bileog Oibre

Bileog Oibre

Gníomhaíocht 1

 • Déan iarracht na leaganacha Gaeilge agus Béarla thíos a mheaitseáil le chéile.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
 • Féach/Éist leis an mír físe agus féach ar na freagraí arís.

Gníomhaíocht 2 Ceisteanna Ginearálta

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
 1. Céard faoi an clár Snámh in Aghaidh Easa?

 2. Céard is brí leis an nath cainte ‘snámh in aghaidh easa’?

 3. Cá raibh siad ag iascach?

 4. Céard í an timpiste bheag a tharlaíonn?

 5. Cad is ainm don bhád?

 6. Cad deir sé faoi a bheith ag taifeadadh ar an bhfarraige?

Gníomhaíocht 3 Ceisteanna Ginearálta

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Clár faisnéise faoi cheithre bhád as Árann'