FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Balla Berlin

Féach ar an bpíosa físe seo agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Balla Berlin

Físeán 4

Físeán

Bileog Oibre

Bileog Oibre

Gníomhaíocht 1:

  • Déan iarracht na leaganacha Gaeilge agus Béarla a mheaitseáil le chéile.
  • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
  • Féach/Éist leis an mír físe agus féachaigí ar na freagraí arís.

 

Gníomhaíocht 2: Ceisteanna Ginearálta:

Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.

Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.

  1. Cén uair a leagadh Balla Bheirlín?
  2. Céard a thug na sluaite go Balla Bheirlín ar an lá/am áirithe sin?
  3. Cén fáth nach bhfuair daoine ach smidiríní beaga den bhalla?
  4. Luaigh rud amháin a bhí le rá ag an Dr. Axel Weipert.
  5. Cén chaoi a bhfuair Pádhraic Ó Dochartaigh an píosa mór?
  6. Céard é an Balla Solais?
  7. Céard atá ar siúl ag muintir Bheirlín an deireadh seachtaine seo, dar le Marcus?

Gníomhaíocht 3: Líon na Bearnaí: