FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Fear an Tank

Féach ar an bpíosa físe seo agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis.

FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Fear an Tank

Físeán

Bileog Oibre

Bileog Oibre

Gníomhaíocht 1:

  • Déan iarracht na leaganacha Gaeilge agus Béarla a mheaitseáil le chéile.
  • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
  • Féach/Éist leis an mír físe agus féachaigí ar na freagraí arís.

 

Gníomhaíocht 2: Ceisteanna Ginearálta:

Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.

Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.

  1. Cá bhfuil an tanc seo?

  2. Cén hiad na saineolaithe a fuair lucht déanta an chláir le cabhrú leo?

  3. Dar leis an tráchtaire céard a rinne na hoileánaigh nuair a chiúnaigh an aimsir?

  4. Cén fáth, dar le Tomás Seoighe, gur fiú breathnú ar an gclár?

  5. Cén sórt toradh nó críoch atá leis an gclár, dar le Tomás?

  6. Cén lá/am a mbeidh an clár ar siúl?

Gníomhaíocht 3: Líon na Bearnaí: