FILÍOCHT: Deochadh an Dorais le Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Gníomhaíochtaí bunaithe ar fhilíocht na Sraithe Sóisearaí

FILÍOCHT: Deochadh an Dorais le Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Gníomhaíocht 1 – Ag Tuar:

 • Deochadh an Dorais an teideal atá ar an dán seo.
 • Tá an teideal cosúil leis an nath cainte “deoch an dorais.” Cén bhrí a bhaineann tú as an nath sin?
 • Déan an focal “deochadh” a chuardach ar teanglann.ie.
 • Cén imeartas focal atá ar siúl i dteideal an dáin meas tú? Déan do chuid smaointe a roinnt le do pháirtí.

Gníomhaíocht 2 – Meaitseáil:

Gníomhaíocht 3 – Éisteacht

 • Éist leis an taifeadadh den dán.
 • Éist leis an gcéad chúig líne arís. Déan cúpla focal/frása a scríobh.
 • Téigh obair le do pháirtí agus déan iarracht an chúig líne sin a scríobh ina n-iomláine.

Gníomhaíocht 4 – Léitheoireacht:

 • Anois téigh chuid do théacsleabhar agus faigh an leagan scríofa don dán.
 • Déan an dán a léamh tú féin, ansin déan é léamh os ard do do pháirtí.
 • Éist leis ag aithris an dáin.
 • Ná dearmad gur féidir míniú a fháil ar fhocal tríd an gcnaipe ‘FOCLÓIRÍ’ a bhrú ar dtús agus ansin cliceáil ar an bhfocal féin.

 • Úsáid teanglann.ie (nó foclóir crua) le focail/frásaí nach dtuigeann sibh a chuardach.

Gníomhaíocht 5 – Deis Aithrise:

 • Tá teacht ar uirlis taifeadta ar bharr an leathanaigh ar chlé.

 • Déantú féin a thaifeadadh ag léamh an dáin. Déan beagán aisteoireachta leis na mothúcháin/téamaí a chur in iúl.
 • Éist siar leis.
 • Éist leis an taifeadadh atá déanta ag daoine eile.

Gníomhaíocht 6 – Cur in Ord

 • Thíos tá achoimre/míniú gearr ar an dán.
 • Ag obair le do pháirtí, agus gan féachaint ar an dán, déan iarracht é a chur san ord ceart.
  1. agus mise
  2. An oíche gur tháinig an chéad stoirm
  3. Bhí tú le himeacht
  4. scuabadh as an áit
  5. siar ó thuaidh
  6. go dtí go dtiocfaidh siad ar ais
  7. leis na fáinleoga
  8. stán mé
  9. ar do shúile gorma
  10. ach nuair a tháinig gusta géar
  11. fuaireas blas an tsamhraidh
  12. ar do bheola
  13. gach gealltanas
  14. soir ó dheas.
  15. Agus sinn seasta ar an droichead
  16. blas faobhraithe
  17. cosúil leis an ngaoth.

Gníomhaíocht 6 – Ceisteanna tuisceana, léirthuisceana agus tuairimíochta

 1. Céard é téama/scéal an dáin seo se, dar leat? Cuir cúiseanna le do fhreagra?
 2. Tá an dán seo lán le híomhánna. Déan cur síos i d’fhocail féin ar an íomhá sa chéad véarsa?
 3. Meas tú céard is brí leis an línte thíos
  “d’ólas an braon ba mhilse
  de ghorm do shúl”
 4. Cén fáth a raibh an bheirt ag scarúint?
 5. Cén sórt caidrimh a bhí idir an bheirt roimh an dán seo meas tú?
 6. Céard a tharla ina dhiaidh seo meas tú?
 7. Téigh chuig teanglann.ie agus déan staidéar, agus scríobh trí nóta, ar dhá cheann de na focail seo a leanas:
  Thuaidh, Theas, Siar, Soir

Gníomhaíocht 8 – Nascanna ábhartha eile

 • Seo naisc chuig an ngearrscannán Céad Grá. An féidir leat aon chomparáidí a rianú idir an dán agus an gearrscannán?
 • Seo nasc chuig amhrán grá Gaeilge.
 • Seo nasc chuig mír físe faoi thaisí Naomh Vailintín atá ar taispeáint i mBaile Átha Cliath.
 • Seo nasc chuig Cath – Scéal Grá in Aimsir Chogaidh, úrscéal d’fhoghlaimeoirí le Pól Ó Muirí á léamh ag Dara Ó Cinnéide.
 • Seo nasc thíos tá an t-amhrán An Cailin Álainn a chanadh ag Sibéal Ní Chasaide.
 • Ag obair le do pháirtí déan iarracht liricí a scríobh amach. Tá siad le fáil ag an nasc seo.

Gníomhaíocht 9 – Téigh i mBun Pinn – PUNANN

 • Cúpla seachtain i ndiaidh eachtraí an dán seo seolann an bhean teachtaireacht téacs chuig an bhfear. Ag obair le do pháirtí déan an tsraith teachtaireachtaí a scríobh. Má tá gléas cuí agaibh d’fhéadfaí úsáid a bhaint as an aip Texting Story.
 • Déan focail/nathanna a chuardach agus a sheiceáil ar www.teanglann.ie agus www.focloir.ie agus do Punann.
 • Déan an comhrá a aithris os ard don rang nó do bheirt eile.
 • Cuir ceisteanna ar dhaoine eile faoi na comhráití atá scríofa acu.
 • Bí cinnte an saothar a chur sa Phunann Teanga.

Gníomhaíocht 10 – Cúpla Ceist Agam Ort!

D’fhéadfadh an múinteoir a cheisteanna féin nó ceisteanna breise a chumadh anseo.

Fág freagra ar 'FILÍOCHT: Deochadh an Dorais le Ailbhe Ní Ghearbhuigh'