Filíocht na sraithe sóisearaí – acmhainní nua don seomra ranga ar fáil ar Tuairisc.ie! 

Tá acmhainní teagaisc nua á seoladh ar Tuairisc.ie inniu atá bunaithe ar fhilíocht na Sraithe Sóisearaí. Tá dhá mhír déag sa rannóg seo agus na míreanna nua ar fad ar fáil saor in aisce do chách ón lá inniu

Filíocht na sraithe sóisearaí – acmhainní nua don seomra ranga ar fáil ar Tuairisc.ie! 

Is comhghuaillíocht atá anseo idir Scoil an Oideachais in Ollscoil na Gaillimhe agus Tuairisc.ie le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG).

Is iad Breandán Mac Gearailt agus Emer Davitt, léachtóirí ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) in OÉ Gaillimh, stiúrthóirí an tionscnaimh agus earcaíodh scoláirí ón Máistir Gairmiúil san Oideachas in Ollscoil na Gaillimh le dul i mbun oibre ar na hacmhainní.

Tá an t-ábhar dírithe ar dhaltaí i scoileanna T1 agus scoileanna T2 araon.

Tá tascanna digiteacha idirghníomhacha, físeáin, taifead fuaime srl. le fáil sna hacmhainní seo. Tá na cúig scil teanga, an obair bheirte/ghrúpa, an fhoghlaim ghníomhach agus saibhreas/cruinneas na teanga ag éirí thiar as na míreanna ar fad. Gné uathúil de chuid an tionscnaimh go bhfuil taifeadadh déanta de na filí ag aithris a gcuid dánta féin.

Is féidir le scoláirí féin taifeadadh a dhéanamh orthu féin trí úsáid a bhaint as cnaipe ar bharr an scáileáin ar chlé. San áit chéanna tá cnaipe foclóra a ligfidh dóibh míniú a fháil ar fhocal.

Daingnítear an nasc idir na míreanna nua seo agus sonraíocht na Sraithe Sóisearaí sna tagairtí de réimsí éagsúla di atá ar fáil sna míreanna éagsúla.

Beidh gach múinteoir in ann na míreanna seo a shníomh isteach ina n-aonaid phleanála féin agus a chur in oiriúint dá scoláirí féin.

Go n-éirí libh.

Rannóg Oideachais Tuairisc.ie

Stiúrthóirí an Tionscnaimh

Breandán Mac Gearailt
Emer Davitt

Meitheal Oibre 

Rhianne Breathnach
Niamh Morley
Ciara Ní Phuirséil
Michelle Healy

Fág freagra ar 'Filíocht na sraithe sóisearaí – acmhainní nua don seomra ranga ar fáil ar Tuairisc.ie! '

  • Meabh Uí Náraigh

    Bheadh siad seo go hiontach! GRMA