Dá fheabhas an Comhaontú, níl aghaidh tugtha fós ar chuid de bhunchúiseanna na coimhlinte

Ní bhíonn saoi gan locht a deir an seanfhocal agus is amhlaidh atá do Chomhaontú Aoine an Chéasta

Dá fheabhas an Comhaontú, níl aghaidh tugtha fós ar chuid de bhunchúiseanna na coimhlinte

Tá cur agus cúiteamh go leor á dhéanamh i rith na seachtaine seo faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta, an t-éacht a rinneadh é a chur le chéile agus an leas atá déanta aige don tír trí chéile le cúig bliana fichead. Níl amhras ar bith ach gur dea-scéal amach is amach an laghdú ar an bhforéigean, a laghad atá maraithe ó 1998 agus spiorad an dóchais a chothaigh an Comhaontú.

Faraor, níl aghaidh tugtha ag an gcomhaontú ná ag na polaiteoirí atá tofa lena chur i bhfeidhm ar chuid de bhunchúiseanna na coimhlinte. Bunaíodh stát Thuaisceart Éireann os cionn céad bliain ó shin le cosaint a thabhairt do mhionlach Aontachtach in oirthuaisceart na tíre. Bhí an Stát a bunaíodh éagórach agus rinneadh leatrom agus ciapadh ar dhaoine go leor ar feadh na mblianta.

Comhurraim agus meas don uile dhuine. Sin ceann de na prionsabail a luaití go minic a bheith lárnach sa chomhaontú. Caithfidh muid mar thír teacht le chéile agus breathnú amach don uile aicme agus gach cineál duine. Níl sin ag tarlú ó thuaidh ná ó dheas den teorainn. Tá bochtanas, míbhuntáiste, éagóir agus tinneas fós forleathan inár measc.

Thug an comhaontú blianta an fhoréigin chun críche a bheag nó a mhór ach níor athraigh ceachtar stát ar an oileán ó bhun. Ní mór sin a choinneáil in intinn – bhí oiread baint ag an réiteach le feabhas a chur ar an saol sna sé contae fichead agus a bhí aige leis na sé contae. Nuair a reáchtáladh an reifreann i ndeireadh na Bealtaine 1998 leis an gcomhaontú a dhearbhú bhí an t-oileán ar fad i gceist.

Tá fadhbanna le réiteach i gcórais pholaitiúla Thuaisceart Éireann. Baineann na fadhbanna reatha leis an socrú a rinneadh ó thaobh an Bhreatimeachta agus an imní leanúnach atá ar an bpobal Aontachtach go bhfuil an rialtas i Londain le droim láimhe a thabhairt leo. Tá an pobal ag éirí bréan den chleasaíocht idir na polaiteoirí. Teastaíonn uathu an feidhmeannas a chur ar siúl in athuair. Seo an feidhmeannas céanna nach raibh mórán glacadh leis cúig bliana fichead ó shin.

 

Tá ceisteanna le freagairt i gcónaí faoi eachtraí sa stair nach bhfuil réiteach orthu. Tá amhras i measc na náisiúnach go fóill faoin PSNI. Léirigh staidéar an tseachtain seo go gcosnaíonn sé os cionn £200 milliún in aghaidh na bliana dhá chóras oideachais a choinneáil ag imeacht. Tá níos mó ballaí síochána ná riamh ann.

Ná bíodh lagmhisneach orainn mar sin féin. Ospidéil agus ní príosúnaigh an cheist is mó anois i mbéal an phobail. Riachtanais an phobail atá chun cinn in intinn daoine seachas tubaistí agus tragóidí. Ní bhíonn saoi gan locht a deir an seanfhocal agus is amhlaidh atá do Chomhaontú Aoine an Chéasta. An dúshlán is mó anois é a chur i bhfeidhm agus an fhorbairt atá dlite do Thuaisceart Éireann agus dúinn ar fad a thabhairt céim eile chun cinn.

Fág freagra ar 'Dá fheabhas an Comhaontú, níl aghaidh tugtha fós ar chuid de bhunchúiseanna na coimhlinte'