Cúiteamh €2.1 milliún do Ruth Morrissey as míléamh tástálacha ailse

Cás tábhachtach é seo agus go leor ban ar fud na tíre ag coinneáil súil ghéar ar na himeachtaí

Cúiteamh €2.1 milliún do Ruth Morrissey as míléamh tástálacha ailse

Ruth Morrissey lena fear céile, Paul. Pictiúr: Leah Farrell / RollingNews.ie

San Ard-Chúirt inniu deonaíodh cúiteamh €2.1 milliún do Ruth Morrissey nuair a d’éirigh léi i gcás a thug sí féin agus a fear céile in aghaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus dhá shaotharlann sna Stáit Aontaithe mar gheall ar thástálacha ceirbheacs a rinneadh uirthi.

Tá ailse nach bhfuil leigheas uirthi ar Ruth Morrissey, agus í féin agus a fear céile, Paul, as Móin an Lín i Luimneach, a thionscain an cás.

Dúirt an Breitheamh Kevin Cross go raibh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i dteideal slánú le haghaidh damáistí i gcoinne na saotharlann don €2.1 milliún cúitimh, seachas  €10,000 cúitimh a bhí ag dul di de bharr nár insíodh di faoi thorthaí na n-athbhreithnithe.

Rinneadh tástálacha ceirbheacs ar Morrissey, atá 37 bliain d’aois anois, in 2009 agus 2012. In 2014 a fuair sí amach raibh ailse i muineál na broinne uirthi.

Rinneadh athbhreithniú ar na tástálacha sin in 2014 agus 2015 agus cuireadh na torthaí ar aghaidh go dtí gínéiceolaí Morrissey in 2016 ach bhí sé dhá bhliain eile nuair a insíodh di féin faoi na torthaí sin. Fuarthas amach san athbhreithniú gur baineadh míbhrí as léamh na samplaí agus go ndearnadh míthuairisciú orthu. Mhaígh sí sa chúirt nach ndéarfaí aon rud léi in aon chor faoi na hathbhreithnithe murach cás cúirte Vicky Phelan.

Mhaígh Ruth Morrissey san Ard-Chúirt dá mbeadh sí féin ar an eolas faoi na tuairiscí míchruinne sin go bhféadfadh sí scanadh agus tástálacha breise a éileamh agus go bhféadfadh go mbeadh cóireáil curtha uirthi in am trátha agus nach mbeadh an ailse ag borradh gan aon mhonatóireacht ná cóir leighis.

I mí Feabhra na bliana seo caite fuair sí amach go raibh an ailse ar ais agus níor thug lucht leighis di ach idir bliain agus dhá bhliain saoil.

Thug sí a cás in aghaidh an HSE agus Quest Diagnostics agus MedLab Pathology Ltd, an dá shaotharlann a rinne anailís ar na tástálacha d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

San Ard-Chúirt inniu, dúirt an Breitheamh Kevin Cross go raibh an tsaotharlann a scrúdaigh sampla 2009 faillitheach agus míléamh á dhéanamh ar an sleamhnán agus gur sháraigh sí a dualgas.

Ní raibh an tsaotharlann a scrúdaigh tástáil 2012 faillitheach toisc nár thug siad faoi deara go raibh cealla mínormálta inti ach ba shárú dualgais agus faillí acu gan a sheiceáil cibé an raibh an sleamhnán féin dóthanach don tasc.

D’aontaigh an Breitheamh dá ndéanfaí amhlaidh go raibh gach seans ann go dtabharfaí faoi deara nach raibh an sleamhnán dóthanach agus go ndéanfaí atástáil cheirbheacs ar Ruth Morrissey laistigh de thrí mhí.

Fuarthas sa chúirt nach raibh an HSE faillitheach toisc nár cuireadh Morrissey ar an eolas faoi thorthaí an athbhreithnithe. Ghlac an HSE leis san Ard-Chúirt go raibh dualgas cúraim orthu i leith Ruth Morrissey ach shéan an dá shaotharlann gach éileamh.

Cás an-tábhachtach é an cás seo a tionscnaíodh i mí Iúil seo caite mar is é an chéad chás faoi scannal na dtástálacha ailse ar cuireadh an cás ar fad os comhair Breitheamh Ard-Chúirte agus bhí go leor ban ar fud na tíre ag coinneáil súil ghéar ar na himeachtaí.

Fág freagra ar 'Cúiteamh €2.1 milliún do Ruth Morrissey as míléamh tástálacha ailse'