CLUASTUISCINT: Cén uair a scríobh tú litir go deireanach?

Éist leis an bpíosa seo as alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 1. Cén fáth a luaitear WhatsApp, Instagram agus Facebook?
 2. Céard a theip ar an údar a dhéanamh?
 3. Cén sórt áite ba ea Baile na Coiribe?
 4. Cén bhaint atá ag an bpeann tobair leis an scéal?
 5. Cén fáth a mbíodh air a bheith cúramach gan dul thar cheithre leathanach?
 6. Cad deirtear faoi fhear an phoist?
 7. Cén t-athrú mór a bhí ar an saol?

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déan iarracht na trí abairt a scríobh.
 • Éist leis na habairtí arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an leagan bunaidh ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist leis an gceithre abairt dheireanacha arís. Aimsigh sampla don tuiseal ginideach agus d’aidiacht.
 • An bhfuil aon fhocal/frása nach dtuigeann tú? Déan iad a chuardach ar focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cur in ord

 • Seo thíos an chuid eile den alt.
 • Ag obair le do pháirtí déan iarracht iad a chur in ord.
 • Tabhair réasúnaíocht cén fáth a bhfuil siad san ord sin agat.
 • Beidh sibh in ann an freagra a sheiceáil ar ball.
 1. ar mo theachtaireacht dheireanach go fóill, nó, ar a laghad ar bith, an bhfuil dath gorm tar éis teacht, faoi dheireadh, ar an dá thic in aice le mo theachtaireacht dheireanach féin.
 2. aird ar pharagraif agus ar phoncaíocht. Ach de réir a chéile, agus méara agus súile ag éirí níos cleachta ar theachtaireachtaí gairide
 3. Níor sheol mé riamh í; tá sí ina luí i dtarraiceán rúnda i mo vardrús le ceithre bliana anuas. Ina ionad sin, bím ag piocadh suas mo ghutháin gach re nóiméad, féachaint ar thug an fear sin freagra
 4. Feictear dom gur chloígh daoine le leagan amach na litreach ar feadh tamall de bhlianta agus teachtaireachtaí ríomhphoist á gcur acu. Bhí tús, lár agus deireadh ag baint leo; thugtaí
 5. a d’fhéadfaí a thaispeáint ar scáileán guthán póca, d’imigh an scil agus go deimhin an ealaín a bhain le scríbhneoireacht litreacha i léig.
 6. Go deo, feictear dom; smidiríní déanta dár n-aigne, a bhíodh eagraithe agus suaimhneach tráth, ag an gcineál aipeanna a d’imigh den aer Dé Luain seo a chuaigh
 7. faoin am ar chuimhnigh mé, sa deireadh, ar an litir dheireanach a scríobh mé: iarracht a bhí inti na mothúcháin atá agam d’fhear a bhfuil caidreamh casta agam leis le blianta anuas a chur in iúl dó.
 8. Fiú amháin teachtaireachtaí ríomhphoist a rachaidh thar dhá nó trí líne, ní bhíonn fonn orm a thuilleadh suí síos agus tabhairt fúthu. Bhí an colún seo nach mór scríofa

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh.
 • Féach siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
 • Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déan é a léamh os ard i mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: Cén uair a scríobh tú litir go deireanach?'

 • Ailís

  Bhain mé taitneamh as seo. Go raibh maith agat!