Athchúrsáil éadaí ina buntáiste don phóca agus do chúrsaí comhshaoil

An-smaoineamh é an scéim malartaithe ar a dtugtar Swapsies le deis eile a thabhairt do na baill éadaigh sin atá fágtha gan chaitheamh sa vardrús

Athchúrsáil éadaí ina buntáiste don phóca agus do chúrsaí comhshaoil

Tá neart cloiste againn le cúpla seachtain anuas faoi dhea-rúin na hathbhliana agus seans maith go bhfuil cuid de na rúin briste againn féin cheana féin. Chuala mé tamall ó shin faoi phlean nó scéim maidir le hathchúrsáil éadaigh atá an-tráthúil le moladh do léitheoirí Tuairisc.ie ag tús na bliana seo nuair atá dea-rúin san aer.

Beirt bhan as Baile Átha Cliath, Clodagh agus Janet, a thosaigh an córas seacht mbliana ó shin go príobháideach i measc a gcairde féin. Bhailigh siad thart ar chúig dhuine le chéile le baill éadaigh nach raibh á n-úsáid acu go rialta acu a mhalartú le chéile.

Tá an scéim ar a dtugtar Swapsies curtha ar bonn níos foirmeálta agus níos poiblí ag Clodagh anois ó tharla a cara a bheith imithe ar imirce go Meiriceá agus bhí an ócáid ba dheireanaí acu faoi Shamhain seo caite. Go bunúsach is fiontraíocht shóisialta atá i gceist a bhfuil sé mar aidhm aici an tionchar diúltach a bhíonn ag táirgeadh éadaigh ar chúrsaí comhshaoil a laghdú agus ag an am céanna airgead a spáráil.

Meastar nach n-úsáideann an chuid is mó againn ar bhonn rialta ach 20% den éadach atá ceannaithe againn agus níl aon duine againn nach bhfuil éadach go leor sa vardrús againn nach gcaithfidh muid go deo nó go fíor-annamh.

Agus is cosúil nach taobh le duine amháin atá sé baill éadaigh a bheith sa vardrús agus lipéid an tsiopa fós orthu mar nár caitheadh riamh iad – daoine ar tháinig athrú intinne orthu faoin rogha a bhí déanta acu nó faoin margadh a mheas siad a bhí faighte acu.

Tá taighde déanta ar an gcás i Meiriceá agus is cosúil go gcaitheann gach Meiriceánach uathu, ar an meán, 36 kg d’éadach gach bliain.

Ach seachas a bheith ag cur tuilleadh brú ar láithreáin dumpála tá an córas atá bunaithe ar Swapsies tiomanta don athchúrsáil.

Agus tá an scéim an-simplí ar fad agus níl ach liosta beag rialacha ag baint léi.

Ceadaítear don duine a bhíonn ag freastal ar an ócáid idir trí cinn agus cúig cinn de bhaill éadaigh a thabhairt leo le malartú.  Caithfidh caoi mhaith a bheith ar na héadaí céanna agus ní cheadaítear aon rud atá stróicthe, caite ná salach a thabhairt leat. An tslat tomhais a bhíonn i gceist faoin gcaighdeán ná gur baill éadaigh iad a bheifeá sásta a thabhairt ar iasacht do chara leat.

Glactar le gúnaí, sciortaí, treabhsair, jíons, cótaí, bróga, barréidí, málaí agus mar sin de ach ní cheadaítear fo-éadaí, seodra, cultacha snámha agus a leithéidí sin.

Roinntear an bailiúchán éadaigh ón slua ar fad ina rannóga, cótaí, gúnaí, jíons, agus mar sin de agus tugtar cead do gach duine siúl thart ag breathnú ar a bhfuil ar tairiscint. Nuair a thugtar an comhartha do thús an mhargaidh bíonn cead ag gach duine a rogha féin a phiocadh ansin agus is leo iad le coinneáil más mian leo.

Ach bíonn spás ann leis an éadach nua a thriail ort agus mura dtaitníonn sé leat ina dhiaidh sin is féidir leat é a mhalartú le duine eile sa chomhluadar a bhfuil suim acu ann agus atá sásta malartú leat.

Gearrtar táille bheag ar eagrú na hócáide, €5 de ghnáth, ach bíonn gloine fíona nó sólaistí le fáil ar an táille sin freisin.

I ndeireadh na hócáide ba cheart go mbeadh baill éadaigh nach raibh á n-úsáid agat tugtha uait agat agus go mbeadh éadaí faighte agat saor in aisce mar mhalairt orthu. Bheadh tú tar éis leas beag a dhéanamh don phóca agus do chúrsaí comhshaoil freisin.

Nár dheas agus nár thráthúil an smaoineamh a bheadh ann i dtús na bliana nua seo ócáid Ghaelach nó Ghaeltachta den chineál seo a bheith againn?

 

Fág freagra ar 'Athchúrsáil éadaí ina buntáiste don phóca agus do chúrsaí comhshaoil'