‘Dea-scéal’ iad chéad fhigiúirí léitheoireachta Tuairisc.ie

Ábhar mór 'dóchais' agus 'misnigh' é gur thug beagnach 28,000 duine cuairt ar Tuairisc.ie ó seoladh an nuachtshuíomh.

infographic Tuairisc

Beagnach 28,000 duine a thug cuairt ar Tuairisc.ie ó seoladh í sé seachtaine ó shin agus d’amharc na daoine sin ar nach mór 250,000 leathanach san iomlán.

Ábhar mór dóchais agus misnigh iad na figiúirí seo d’fhoireann an nuachtshuímh, dar le heagarthóir Tuairisc.ie, Seán Tadhg Ó Gairbhí.

Ba í an tseachtain seo caite an tseachtain is rathúla a bhí ag an tseirbhís nuachta fós, tráth a tháinig 8,199 duine ar leith ar 14,333 cuairt ar an suíomh. Féachadh ar 40,524 leathanach le linn na seachtaine amháin seo.

Dúirt Seán Tadhg Ó Gairbhí, Eagarthóir Tuairisc.ie, go bhfuil an fhoireann “an-shásta” leis an “dea-scéal” sna figiúirí ó Google Analytics.

“Cruthaíonn sé dúinn go bhfuilimid ar an mbóthar ceart agus go bhfuil ag éirí linn dul i bhfeidhm ar an bpobal. Tugann sé bunchloch láidir dúinn le tógáint uirthi sna blianta amach romhainn,” a dúirt Seán Tadhg Ó Gairbhí.

Dúirt an t-eagarthóir gurb iontach an tógáil croí don bhfoireann é gurb í an tseachtain seo caite an tseachtain is rathúla a bhí ag an nuachtsheirbhís go dtí seo.

“Nuair a thosnaíomar amach sé seachtaine ó shin, ní rabhamar cinnte cén glacadh a bheadh ag pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta linn, go háirithe mar nach raibh a leithéid de nuachtshuíomh cheana ann, ach is mór an tógáil croí dúinn go raibh an oiread sin éilimh ar Tuairisc.ie go nuige seo.”

Dúirt an t-eagarthóir go bhfuil múnla leagtha ag Tuairisc.ie a bheadh á fhorbairt in imeacht na mblianta seo romhainn.

“Is é nádúr na nuachta, agus an nuacht ar líne go háirithe, nach féidir na maidí a ligean le sruth.”

“Ach gan sinn ach sé seachtaine ar an saol is spreagadh mór iad na figiúrí seo d’fhoireann bheag Tuairisc.ie. Táimid an-bhuíoch do na hiriseoirí eile ar fad a bhíonn ag soláthar ábhair ar ardchaighdeán dúinn gach lá agus gan amhras don uile dhuine a thagann ar cuairt chuig Tuairisc.ie.”

Tá na figiúirí maidir le líon na ndaoine a bhaineann úsáid as Tuairisc.ie atá foilsithe inniu bunaithe ar Google Analytics, an uirlis is mó a mbaintear leas as chun trácht ar shuíomhanna idirlín a mheas.

Foilseoidh Tuairisc.ie figiúirí anailíse ó am go chéile le linn na bliana le léargas a thabhairt ar phatrúin úsáide an nuachtshuímh.