RIARTHÓIR

Conradh na Gaeilge

conradhAodhan

FREAGRACHTAÍ:

  • Córais a chur i bhfeidhm sa Chonradh le hoifig éifeachtach a chur ar fáil le hobair an mhór-réimse a chur i gcrích
  • Miontuairiscí le glacadh ag gach mórchruinniú de chuid na heagraíochta
  • Plé le fiosrúcháin ón bpobal agus eagraíochtaí eile maidir le hobair na réimse
  • Riaradh a dhéanamh ar íocaíochtaí a bheidh le déanamh ag Conradh na Gaeilge
  • Tacaíocht oifige a chur ar fáil don fhoireann sa cheanncheathrú
  • Comhdhálacha, seisiúin oiliúna agus imeachtaí mór-réimse eile a riaradh

Scála Tuarastail: Oifigeach Cléireachais: €20,859 – €33,607

Láthair Oibre: Baile Átha Cliath

Spriocdháta:
Is gá CV agus litir chumhdaigh a chur chuig post@cnag.ie faoin Déardaoin, 27 Samhain 2014 ag 14.00
Beidh na hagallaimh do na poist seo ar siúl ar 3 nó 5 Nollaig 2014
Ríomhphost chuig post@cnag.ie.