FILÍOCHT NA hARDTEISTE: Mo Ghrá-Sa (idir Lúibíní) – físeán, nótaí agus gníomhaíochtaí…

Pacáiste acmhainní agus gníomhaíochtaí bunaithe ar an dán

 Gníomhaíocht 1: 

  • Déan leath den dán a léamh don duine in aice leat agus déanfaidh sé/sí an leath eile a léamh.
  • Déan focail nach dtuigeann sibh a chuardach ar www.tearma.ie, www.teanglann.ie, www.focloir.ie
  • Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht scéal/teachtaireacht an dáin a insint.

Gníomhaíocht 2 –Meaitseáil:

Gníomhaíocht 3 – Líon na Bearnaí:

Úsáid na focail thíos leis na bearnaí a líonadh:

téama, mbláth, áiféiseach, a threisiú, meon, lúibíní, draíochtúil, magúil, éadrom

Gníomhaíocht 4– Ceisteanna Ginearálta

Céard é téama an dáin seo, dar leat?
Tabhair cuntas gearr ar an gcur síos a dhéanann an file ar a fear.
Cén tábhacht atá leis na lúibíní?
Cé chaoi a mhothaíonn an file faoin fear?
An bhfuil an dán greannmhar, meas tú? Cén fáth?
Déan an méid thíos a léamh agus a phlé leis an duine in aice leat.

Gníomhaíocht 5– Plé agus Míniú 

Déan an mhéid thíos a léamh agus a phlé leis an duine in aice leat

Gníomhaíocht 6 – Súil Siar – Ceisteanna Ilrogha

Tuilleadh