Méadú ar líon na bpriosúnach ar iarraidh

Tá 146 duine a scaoileadh saor ó phríosún ar bhonn sealadach i mbliana fós ar iarraidh, méadú ollmhór ar bhlianta eile

loop-open-jail-cell

Tá méadú ollmhór tagtha i mbliana ar líon na bpríosúnach a scaoileadh saor ar bhonn sealadach ach atá fós ar iarraidh, de réir figiúirí nua ón Roinn Dlí agus Cirt.

Sa tréimhse ón 1 Eanáir 2009 go dtí an 7 Samhain 2014, níor fhill 428 príosúnach ar scaoileadh saor ar bhonn sealadach iad ar an bpriosún.

Tá 146 duine a scaoileadh saor ó phríosún ar bhonn sealadach i mbliana fós ar iarraidh, sin 35% den 428 cás le sé bliana anuas.

As an 146 duine sin atá fós ar iarraidh ón uair a scaoileadh saor ar bhonn sealadach iad i mbliana, bhí seachtar acu i bpríosún mar gur cúisíodh iad as iarracht a dhéanamh ar dhúnmharú nó as dúnmharú a bhagairt.

Bhí beirt acu i bpríosún mar gheall ar choireanna a bhain le hairm nó feiste phléascach.

48 duine acu a bhí i bpríosún mar gheall ar ghadaíocht nó coireanna a bhain le gadaíocht.

 


Líon na bpríosúnach a ndeachaigh ar iarraidh nuair a scaoileadh amach as príosún ar bhonn sealadach iad  (2009 -2014)


2009   2010     2011    2012    2013    2014

32         69       64       56       61        146


 

As an 428 duine nár fhill ar an bpríosún nuair a scaoileadh saor ar bhonn sealadach iad le sé bliana anuas, bhí ceathrar acu istigh mar gheall ar dhúnmharú agus cúisíodh 24 duine eile as iarracht a dhéanamh ar dhúnmharú nó as dúnmharú a bhagairt.

16 duine den iomlán a bhí i bpríosún mar gheall ar choireanna a bhain le hairm nó feiste phléascach.

Bhí 146 duine den iomlán i bpríosún mar gheall ar ghadaíocht.

Thug an tAire Dlí agus Cirt Frances Fitzgerald le fios i bhfreagra Dála go raibh iarracht ar bun líon na bpríosúnach nach bhfilleann ar an bpríosún nuair a scaoiltear saor iad ar bhonn sealadach a laghdú.

“In October 2012, the Director General of the Irish Prison Service established a project team to examine how the Irish Prison Service might reduce the number of prisoners who are unlawfully at large from custody.

“The team has worked closely with An Garda Síochána and the Department of Social Protection and this work has led to the return to custody of a number of prisoners. This project will continue,” a dúirt an tAire Dlí agus Cirt Frances Fitzgerald.