LÉAMHTHUISCINT: Conas bréagnuacht agus mí-eolas a aithint…

Thíos tá ábhar ón gcnuasach Láithreach Bonn mar aon le gníomhaíochtaí don seomra ranga.

LÉAMHTHUISCINT: Conas bréagnuacht agus mí-eolas a aithint…

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna tuisceana agus léirthuisceana

 • Cén fáth dar leat ar cuireadh an fhísghrafaic seo le chéile?
 • Cén fáth a luaitear ceannlínte sa chéad alt?
 • Céard atá i gceist le “cros-seiceáil”?
 • Céard atá i gceist le “iontaofa”?
 • Má bhaineann an scéal gáire asat céard ba cheart duit a bheith airdeallach faoi?
 • Cén uair ar cheart duit cuardach claoníomhánna a úsáid?
 • Déan cur síos i d’fhocail féin céard atá i gceist le bréagnuacht?

Gníomhaíocht 2 – Cleachtadh Léitheoireachta

 • Léigh an chéad alt os ard don duine atá in aice leat. Léifidh sé/sí an dara halt os ard duitse. Lean oraibh mar sin go deireadh an ailt.
 • Úsáid an uirlis fuaime in teanglann.ie nó abair.ie le cabhrú libh leis an bhfoghraíocht.

Gníomhaíocht 3 – Nathanna cainte: bí ag caint agus ag scríobh:

 • Tá go leor nathanna cainte/focail úsáideacha sa téacs.
 • Déan iarracht na cinn seo a chur in abairt ó bhéal leis an duine in aice leat.
  • Nod
  • Preab
  • D’fhéadfá
  • Cuardach
  • Scaip/ag scaipeadh
 • Déan iarracht na cinn seo a chur in abairt scríofa.
  • Claonta
  • Guaim
  • Earráid
  • Aitheanta
  • Iontaofa
 • Ná dearmad gur féidir míniú a fháil ar fhocal tríd an gcnaipe ‘FOCLÓIRÍ’ a bhrú ar dtús agus ansin cliceáil ar an bhfocal féin.

Gníomhaíocht 4 – Bí ag scríobh agus ag caint:

 • Téigh chuig rannóg nuachta tuairisc.ie agus aimsigh cúig scéal nuachta.
 • Déan dhá cheannlíne a chumadh do gach ceann; ceann cruinn agus ceann gáifeach.
 • Déan focail agus briathra nua a chuardach ar teanglann.ie agus www.focloir.ie.
 • Ansin, léigh na deich gceannteideal atá scríofa ag do pháirtí. An bhfuil tú in ann na cinn chruinne agus na cinn gháifeacha a aithint? Inis do do pháirtí cén fáth.

Gníomhaíocht  5 – Nasc ábhartha eile:

 • Seo nasc chuig alt eile ar Tuairisc.ie faoin mbréagnuacht.
 • https://tuairisc.ie/laithreach-bonn-dushlan-don-daonlathas-an-bhreagnuacht-agus-gearcheim-an-mhi-eolais/ 
 • Léigh é agus déan é a phlé le do pháirtí.

Fág freagra ar 'LÉAMHTHUISCINT: Conas bréagnuacht agus mí-eolas a aithint…'