FÍSEÁN DON RANG: Gan tásc ná tuairisc ar Fungie…

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN DON RANG: Gan tásc ná tuairisc ar Fungie…

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3 – Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt le duine eile.
   1. Cén fáth ar deineadh an tuairisc seo, dar leat?
   2. Cén bhaint atá ag an mbliain 1983 leis an scéal?
   3. Cén tionchar a bhí ag Fungie ar bhaile an Daingin?
   4. Cén fáth a luann Caoimhín Ó Flannúra na bialanna agus caiféanna?
   5. Céard is brí leis an bhfrása “dlúth is inneach”?
   6. Cad deir Julí Ní Mhaoileoin faoi pháistí?
   7. Ag obair le do pháirtí déan iarracht an méid a deir fear an tí solais ag deireadh na míre a aistriú go Gaeilge. Éist siar leis an mír píosa ar phíosa más gá. Déan focail agus nathanna a chuardach ar www.focloir.ie agus www.teanglann.ie .

Gníomhaíocht 4 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5 – Obair duit féin

 • Ar thug tú féin cuairt ar an Daingean riamh? Déan cur síos ar an turas nó turas a thug tú chuig baile éigin in Iarthar na hÉireann.
 • Déan focail agus frásaí a chuardach ar www.teanglann.ie agus www.focloir.ie.
 • Déan an méid atá scríofa agat a roinnt le do pháirtí.
 • Bí cinnte go gcuirfidh tú an saothar i do Phunann Teanga.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN DON RANG: Gan tásc ná tuairisc ar Fungie…'

 • patryk brozio

  Gníomhaíocht 3 – Ceisteanna Ginearálta:
  1. tourists go there to see the dolphin
  2.?
  3.?
  4.?
  5.?
  6. ta siad ag togaiocht le fungie
  7.?