FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Peileadóirí na Catalóine

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Peileadóirí na Catalóine

 

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3 – Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
  1. Cén fáth ar deineadh an mhír seo?
  2. Cén fáth a dtaitníonn an fómhar le Cathal?
  3. Cén fáth a luaitear an céatadán 30%?
  4. Luaigh dhá rud atá le rá ag uimhir 11 agus é ag caint leis an bhfoireann.
  5. Cé hé Micheál Ó Coileáin?
  6. Deir Cathal an frása “togáil amach”. An bhfuil tú in ann Gaeilge eile a chur ar an bhfrása sin?
  7. Luaigh rud amháin atá le rá ag na himreoirí faoin bpeil Ghaelach.
  8. Tá an seanfhocal ‘Beidh lá eile ag an bPaorach’ le cloisteáil sa mhír. Déan an seanfhocal a mhíniú i d’fhocail féin?
  9. Déan cur síos ar an méid atá le feiceáil sa phictiúr thíos. Cén fáth a bhfuil a fhios againn nár tógadh an pictiúr seo in Éirinn?

Gníomhaíocht 4 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5 – Obair duit féin

 • Lig ort gur tú an cathaoirleach ar an gclub peile áitiúil. Scríobh ríomhphost chuig Cathal ag rá go bhfaca tú an mhír seo agus go mbeadh suim agat nasc a chruthú idir an dá chlub.
 • Is féidir focail agus frásaí a chuardach ar teanglann.ie agus focloir.ie.
 • Breathnaigh sa Phunann Teanga le haird a thabhairt ar bhotúin a rinne tú agus saothair eile á scríobh agat.
 • Bí cinnte go gcuireann tú do shaothar sa Phunann Teanga.

Ábhar machnaimh:

 • Na rudaí a thaitin leat faoin mír.
 • Ceist éigin atá agat tar éis na míre.
 • Cúpla pointe faoi do chlub féin.
 • Bealach éigin le nasc a chruthú idir an dá chlub.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Peileadóirí na Catalóine'