Éisteacht líomhaintí Bhláthnaid Uí Chofaigh faoi chiapadh gnéis curtha siar agus Covid-19 ar fhinnéithe

Tá an láithreoir teilifíse aitheanta as Gaeltacht Ráth Chairn ag maíomh go ndearnadh ciapadh gnéis agus íospairt uirthi agus í ag obair do RTÉ

Éisteacht líomhaintí Bhláthnaid Uí Chofaigh faoi chiapadh gnéis curtha siar agus Covid-19 ar fhinnéithe

Cuireadh siar ag an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre inniu cás an chraoltóra Bláthnaid Ní Chofaigh atá ag maíomh go ndearnadh ciapadh gnéis agus íospairt uirthi agus í ag obair do RTÉ.

Cuireadh an éisteacht siar sa WRC mar gheall nach raibh fáil ar fhinnéithe tábhachtacha de chuid an chosantóra toisc Covid-19 a bheith orthu.

Bhí sé i gceist an cás a éisteacht as seo go ceann roinnt laethanta ach is mí Mheán Fómhair anois a bheidh sé ar siúl.

Meastar go dtabharfaidh an láithreoir teilifíse as Gaeltacht Ráth Chairn fianaise maidir leis na líomhaintí an uair sin.

Faoi ordú an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre ní ainmneofar na daoine a bhfuil na coireanna á gcur ina leith. D’aontaigh lucht dlí go dtabharfaí códainmneacha ar na daoine a bhfuil na líomhaintí déanta ina n-aghaidh.

Tá a gearán déanta ag Bláthnaid Ní Chofaigh in aghaidh an chraoltóra náisiúnta faoin Acht um Chomhionannas Fostaíochta, 1977, agus í ag maíomh go ndearnadh idirdhealú uirthi le ciapadh le linn mhí Iúil 2019 agus go ndearnadh íospairt uirthi ina dhiaidh sin.

Ag réamhéisteacht a bhí ar siúl an mhí seo caite, dúirt abhcóide an chraoltóra, Mairéad McKenna BL, go raibh na líomhaintí ar fad in aghaidh RTÉ, á séanadh ag an gcraoltóir.

D’iarr an t-abhcóide más éisteacht phoiblí a bheadh ann go dtabharfaí treoir nach n-ainmneofaí na daoine a bhfuil na líomhaintí curtha ina leith.

Dúirt sí go mbeadh RTÉ ag iarraidh go dtabharfaí treoir do na meáin chumarsáide nach n-ainmneofaí aon duine a raibh líomhaintí á gcur ina leith, fiú dá dtarlódh go n-ainmneofaí de thimpiste iad le linn na héisteachta.

D’aontaigh Breiffni O’Neill, an t-oifigeach breithnithe, leis an nós imeachta sin.

Dúirt an tAbhcóide Claire Bruton nach raibh “fadhb ar bith” aici leis an treoir nach n-ainmneodh an preas na daoine a raibh na coireanna á líomhnú ina gcoinne ach dúirt sí gur theastaigh ó Bhláthnaid Ní Chofaigh “go rachfaí ar aghaidh leis an éisteacht go poiblí”.

Dúirt Bruton gur ainmníodh triúr i dtuarascáil imscrúdaithe inmheánaigh agus go bhfuil duine amháin acu sin “i mbéal an phobail”.

Dúirt an breithneoir go gcaithfí cuid de na rudaí a líomhnaítear a dúradh i ndiaidh dreas fótagrafaíochta a éisteacht ag seisiún príobháideach.

Dúirt an tAbhcóide Bruton go ndearnadh íospairt ar a cliant agus gur “cuireadh i leataobh í san oifig” tar éis di an scéal sin a ardú.

Dúirt Abhcóide RTÉ, Mairéad McKenna go raibh a macasamhail d’imeachtaí ar bun maidir leis an Ard-Chúirt sa chás. Dúirt an tAbhcóide Bruton gur rialaigh an Chúirt Achomhairc cheana go bhféadfadh cás díobhálacha pearsanta agus fiosrúchán reachtúil faoin Acht um Chomhionannas Fostaíochta dul ar aghaidh ag an am céanna.

Dúirt Bruton go mbeadh beirt nó triúr finnéithe eile á ngairm aici féin chomh maith le Bláthnaid Ní Chofaigh, agus go dteastódh trí huaire ar a laghad uathu le fianaise dhíreach a thabhairt.

Fág freagra ar 'Éisteacht líomhaintí Bhláthnaid Uí Chofaigh faoi chiapadh gnéis curtha siar agus Covid-19 ar fhinnéithe'