€8.3m breise á lorg ag TG4 ón Rialtas i mBuiséad 2023

Deir TG4 go mbainfí úsáid as an airgead chun cainéal nua do pháistí a bhunú, i measc rudaí eile, agus go gcruthófaí suas le 130 post de thoradh an mhaoinithe bhreise

€8.3m breise á lorg ag TG4 ón Rialtas i mBuiséad 2023

Tá TG4 ag lorg breis is ocht milliún euro breise ón Rialtas don bhliain seo chugainn chun cainéil nua a bhunú, chun cláir do dhaoine faoi 35 a dhéanamh agus chun cur le soláthar nuachta agus cúrsaí reatha an stáisiún.

Deir TG4 go gcruthódh an maoiniú breise thart ar 130 post nua in earnáil na léiritheoirí neamhspleácha in 2023.

In aighneacht réamhbhuiséid a chuir an stáisiún Gaeilge faoi bhráid na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, deir TG4 go gcuideodh an t-airgead breise leo sé cinn de bhearta a thabhairt i gcrích – Cúla4 a bhunú mar chainéal Gaeilge faoi leith do pháistí; cainéal TG4+1 agus TG4 HD a chur ar bun ar Saorview; infheistíocht a dhéanamh in ábhar do dhaoine faoi 35; cur le hinfheistíocht TG4 i ndrámaíocht Ghaeilge; seirbhís nuachta TG4 a chur ar bun; agus punann acmhainní oideachais an stáisiúin a fhorbairt.

Buiséad €45m bhí ag TG4 in 2022 ach tá an stáisiún ag iarraidh go dtiocfaidh méadú go dtí €80m ar sin faoi dheireadh 2025. Chuir an Rialtas €4.2m breise ar fáil do TG4 i mBuiséad 2022 ach tá an stáisiún Gaeilge anois ag lorg a dhá oiread sin chun teacht lena straitéis ‘Fís TG4 tar éis Covid-19’.

Deir TG4 go dteastaíonn beagnach €4m breise dóibh an bhliain seo chugainn chun cainéal nua do pháistí a bhunú. Fógraíodh anuraidh go raibh cainéal nua Cúla4 le bunú chun freastal ar leith a dhéanamh ar leanaí.

Agus é ag labhairt os comhair Choiste Gaeilge an Oireachtais inné, dúirt Ardstiúrthóir an stáisiúin, Alan Esslemont go raibh sé i gceist ag TG4 cláracha do pháistí a choimisiúnú, seachas iad a cheannach agus a dhubáil mar a bhí á dhéanamh den chuid is mó go dtí seo.

Ciste beagnach €1.3m atá iarrtha ag TG4 chun ábhar do dhaoine óga idir 15-34 a chruthú. Tá sé beartaithe ag an stáisiún dhá shraith nua a choimisiúnú a bheadh dírithe ar an lucht féachana san aoisghrúpa sin, chomh maith le tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i mBLOC TG4 agus ar ábhar eile ar líne.

Maidir le hábhar nuachta agus cúrsaí reatha, tá TG4 ag iarraidh seirbhís dhigiteach Nuacht TG4 a chur ar bun, aip agus suíomh gréasáin san áireamh. Dúirt Alan Esslemont go bhfuil sé i gceist ag an stáisiún a eagarthóir nuachta féin a fhostú an bhliain seo chugainn, neamhspleách ó RTÉ, chun ábhar nuachta TG4 a threorú agus a fhorbairt. Tá sé i gceist chomh maith clár cúrsaí reatha a fhorbairt.

Tá TG4 freisin ag iarraidh €1m chun cur le hinfheistíochtaí Cine4 le cur le scála agus tionchar breise na dtionscnamh agus le forbairt a dhéanamh ar earnáil na léiritheoirí closamhairc san iarthuaisceart.

Agus é ag labhairt i dTithe an Oireachtais inné, dúirt Alan Esslemont go raibh “athrú meoin” ag teastáil sa státchóras ó thaobh mhaoiniú na Gaeilge agus go raibh cruinnithe á lorg aige leis an Aire Airgeadais agus leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun an scéal sin a phlé.

D’fhógair an Rialtas an tseachtain seo go bhfógrófar Buiséad 2023 ar an 27 Meán Fómhair i mbliana.

Fág freagra ar '€8.3m breise á lorg ag TG4 ón Rialtas i mBuiséad 2023'

  • An Teanga Bheo

    Aois óg nó sean cé acu is fíuntach ?