CLUASTUISCINT: Rothair

Éist leis an bpíosa seo as alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

CLUASTUISCINT: Rothair

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 • Déan iarracht an logainm a luaitear sa chéad líne a scríobh síos go cruinn.
 • Cén fáth a luaitear an logainm sin?
 • Cé a bhí fágtha sa leaba?
 • Céard a bhí i gceist le ‘seid na rothar’ meas tú?
 • Céard nach bhféadfadh aon duine a shamhlú an uair sin?
 • Cén casadh aisteach a tharla sa scéal le cúpla bliain anuas?
 • Déan an abairt thíos a chur san ord ceart: agus cathracha Ní le trácht. shamhlódh éinne go go mbeadh bailte dtiocfadh an lá na tíre plúchta

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad dhá abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déanaigí iarracht na trí abairt a scríobh.
 • Éist leis an abairt arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an leagan bunaidh ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist leis an dá abairt dheireanacha arís. Aimsigh sampla don bhriathar saor san aimsir chaite agus sampla d’aidiacht.
 • An bhfuil aon fhocal/frása a chuala tú nach dtuigeann tú? Déan iad a chuardach ar focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cur in ord

 • Seo thíos píosa eile den alt.
 • Ag obair le do pháirtí déanaigí iarracht é a chur in ord.
 • Tabhair réasúnaíocht cén fáth a bhfuil siad san ord sin.
 • Beidh sibh in ann an freagra a sheiceáil ar ball.
 1. mbeadh in acmhainn rothar a cheannach iad féin. Tá siad ag brath ar dhaoine na seanrothair gan mhaith a bhronnadh orthu, agus cuireann an Bike Hub caoi mhaith orthu.
 2. agus ‘Cycling Works’ chinn siad ar rud nua ar fad a chur ar bun – an ‘Bike Hub’. Cineál gnó sóisialta é
 3. Thart ar an am céanna, chonaic fear óg i mBaile Átha Cliath an fhadhb leis an trácht, chonaic sé a laghad bonneagair a bhí ann do rothair,
 4. seo – bíonn sé á bhainistiú ar nós gnó ach is ar mhaithe leis an bpobal atá sé ann. Ó cuireadh ar bun é an samhradh seo,
 5. tá os cionn 50 rothar deisithe agus athchóirithe tugtha amach acu do scoileanna agus do dhaoine ar ioncam íseal nach
 6. chonaic sé an ‘scoilt’ a bhí sa mheon a bhí ag daoine ar ioncam íseal agus iadsan a bhí go maith as.
 7. Agus chinn sé féin agus a chairde rud éigin a dhéanamh faoi. Tar éis tréimhse i mbun gníomhaíochta in eagrais ar nós ‘IBike Dublin’

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh.
 • Féach siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
 • Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déanaigí é a léamh os ard ina mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: Rothair'