CLUASTUISCINT: Ar cheart gaelscoil a dhéanamh de do bhunscoil Bhéarla? Cuirtear an cheist ar thuismitheoirí na hÉireann…

Éist leis an bpíosa seo as alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 • Scríobh an cheannlíne i d’fhocail féin.
 • Céard atá eagraíochtaí Gaeilge ag éileamh?
 • Cén suirbhé atá an Roinn Oideachais a ullmhú?
 • Cén bhaint atá ag an bhfigiúr 400 leis an scéal?
 • Cad é an “cur chuige céanna” a luann Conradh na Gaeilge?
 • Cad a bhí le rá ag Julian de Spáinn?
 • Déan an abairt thíos a chur san ord ceart.

Ba chóir an le fáil amach cé mhéad cur chuige céanna duine amuigh ansin a úsáid i gcás an ghaeloideachais go mbeadh suim acu go ndéanfaí scoil lán-Ghaeilge de scoil a gcuid gasúr.

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déanaigí iarracht na trí abairt a scríobh.
 • Éist leis na habairtí arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an leagan bunaidh ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís. Aimsigh sampla d’ainmfhocal san uimhir iolra agus den tuiseal ginideach iolra.
 • An bhfuil aon fhocal/frása a chuala tú nach dtuigeann tú? Déan iad a chuardach ar focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cur in ord

 • Seo thíos an chéad phíosa eile den alt.
 • Ag obair le do pháirtí déan iarracht é a chur in ord.
 • Tabhair réasúnaíocht cén fáth a bhfuil siad san ord sin.
 • Beidh sibh in ann an freagra a sheiceáil ar ball.
  • deis atá ann an gaeloideachas a chur chun cinn chomh maith.“Fáiltíonn an Foras roimh an Roinn a
  • bheith ag beartú suirbhé a dhéanamh ar thuismitheoirí maidir le scoileanna il-sainchreidmheacha a
  • faoi 2050, ach níl aon sprioc ar chor ar bith againne i leith na Gaeilge,” arsa de Spáinn.
  • Tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh go leanfaí cur chuige na Breataine Bige, agus sprioc a leagan síos maidir le líon na nGaelscoileanna nua atá le bunú.
  • “Sa Bhreatain Bheag mar shampla tá sprioc intomhaiste acu go mbeadh 40% de na scoileanna ina scoileanna Breatnaise
  • Deir An Foras Pátrúnachta, an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge, go bhfáiltíonn siad roimh an suirbhé
  • atá á bheartú ag an Roinn Oideachais faoi scoileanna il-sainchreidmheacha ach deir siad gur
  • dhéanamh de scoileanna Caitliceacha. Braithimid gur deis a bheadh anseo do phobail a léiriú go bhfuil rogha eile uathu
  • ina gceantair féin,” a dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Príomhfheidhmeannach an Fhorais Pátrúnachta.

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh.
 • Féach siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
 • Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déanaigí é a léamh os ard i mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: Ar cheart gaelscoil a dhéanamh de do bhunscoil Bhéarla? Cuirtear an cheist ar thuismitheoirí na hÉireann…'