GAILEARAÍ: Branda agus suíomh idirlín nua Chonamara Láir seolta in Ionad Pobail Mhám Éan i gConamara

GAILEARAÍ: Branda agus suíomh idirlín nua Chonamara Láir seolta in Ionad Pobail Mhám Éan i gConamara

Sean Ó Mainnín

Ag ócáid a reáchtáladh in Ionad Pobail Mhám Éan Teo. ar an Sraith Salach, le déanaí, sheol Kathleen McDonagh, stiúrthóir Go West, branda agus suíomh idirlín nua www.conamaralair.ie. Margaíocht agus fógraíocht ar imeachtaí agus táirgí Chonamara Láir aidhm an tsuímh nua agus is féidir clárú saor in aisce. Pictiúir: Iain McDonald


GAILEARAÍ: Slua mór as chuile chearn den Ghaeltacht ag ócáid do Mhairéad Mac Con Iomaire, bunaitheoir Chomhar Naíonraí na Gaeltachta

GAILEARAÍ / Slua mór as chuile chearn den Ghaeltacht ag ócáid do Mhairéad Mac Con Iomaire, bunaitheoir Chomhar Naíonraí na Gaeltachta

Sean Ó Mainnín

Tháinig daoine ó chian agus ó chóngar chun ómós a léiriú do Mhairéad Mac Con Iomaire agus í ag fágáil slán le Comhar Naíonraí na Gaeltachta ag ócáid speisialta in Óstán Chois Fharraige, i gConamara. Bhí Mairéad ina ceann feadhain ar an eagraíocht ó bunaíodh í agus thug sí dhá scór bliain ag obair in earnáil an luathoideachais. Pictiúir: Seán Ó Mainnín