Ardú eile tagtha ar líon na ndaltaí Ardteiste a raibh díolúine ón nGaeilge acu

Deir an Roinn Oideachais nach mbeidh eolas cruinn acu go dtí luath sa bhliain seo chugainn faoi thionchar an chórais nua díolúintí ar líon na ndíolúintí a cheadaítear

Ardú eile tagtha ar líon na ndaltaí Ardteiste a raibh díolúine ón nGaeilge acu

Bhí díolúine ón nGaeilge ag 11% de dhaltaí Ardteiste 2020.

Bhí díolúine ó staidéar na Gaeilge ag 6,911 den 60,419 dalta a rinne Ardteist na bliana seo, ardú 7% ar líon na ndaoine a raibh díolúine anuraidh acu.

De réir anailís atá déanta ag Tuairisc.ie ar fhigiúirí nua a fuarthas ón Roinn Oideachais, 4,169 nó 60% de na daltaí a raibh díolúine acu ó staidéar na Gaeilge, rinne siad staidéar ar nuatheanga Eorpach eile amhail an Fhraincis agus an Ghearmáinis.

De na daoine a fuair díolúine ón nGaeilge ach a rinne staidéar ar theanga eile, deacrachtaí foghlama ba chúis le bronnadh na díolúine i gcás 60% acu, nó 2,264 dalta.

De réir na bhfigiúirí nua a fuair Tuairisc.ie ón Roinn Oideachais tháinig ardú 7% ar líon na ndaltaí a raibh díolúine ón nGaeilge acu i mbliana i gcomparáid le anuraidh, cé nár tháinig ach ardú 2.7% ar líon na ndaltaí a rinne an Ardteist.

Bhí díolúine ón nGaeilge ag 6,464 den 58,787 dalta a rinne Ardteist na bliana seo caite.

Léirigh taighde a rinne Tuairisc.ie níos luaithe an mhí seo nach bhfuair 18% de na daltaí a fuair gráid mheasta don Ardteist i mbliana aon mharc don Ghaeilge mar nach raibh siad cláraithe d’aon scrúdú Gaeilge.

10,704 dalta de 60,419 dalta ar fad nár chláraigh do scrúdú Gaeilge i mbliana. De réir na bhfigiúirí nua, bhí díolúine ag 65% de na daoine nár chláraigh do scrúdú Gaeilge.

Tháinig córas nua díolúintí nua isteach ag tús na scoilbhliana i Meán Fómhair na bliana seo caite, ach deir an Roinn Oideachais nach mbeidh eolas cruinn acu faoi thionchar an chórais nua go dtí luath sa bhliain seo chugainn nuair a bheidh an t-eolas go léir i dtaobh na ndíolúintí bailithe ó na scoileanna.

Le linn na tréimhse 2004-2019, tháinig méadú mór ar líon na ndaltaí a fuair díolúine – ó 2,391 duine in 2004 go dtí 6,464 duine in 2019, méadú 170%.

D’admhaigh an Roinn Oideachais in 2018 go mbíonn 40% de na díolúintí ón nGaeilge a thugtar do dhaltaí “mícheart” agus tugadh an córas nua isteach anuraidh. Mhaígh an Roinn go gcinnteodh an córas nua gur rud “annamh agus eisceachtúil” a bheadh i ndíolúine ón nGaeilge feasta.

Ach níor thug an Roinn aon sainmhíniú ar cad a bhí i gceist le ‘annamh agus eisceachtúil’ agus tá saineolaithe oideachais éagsúla den tuairim go gcuirfidh an t-athrú go mór le líon na ndíolúintí ón nGaeilge a cheadófar.

Fuair an Roinn Oideachais aighneachtaí ó eagraíochtaí éagsúla mar chuid den phróiseas comhairliúcháin faoi chóras nua na ndíolúintí agus bhí a bhformhór mór i gcoinne na n-athruithe.

Bhí dhá thrian de na haighneachtaí scríofa a fuair an Roinn Oideachais i gcoinne ceann de na hathruithe is conspóidí a cuireadh ar an gcóras –  an cinneadh go bhfágfaí faoin bpríomhoide feasta díolúine ón nGaeilge a cheadú.

Fág freagra ar 'Ardú eile tagtha ar líon na ndaltaí Ardteiste a raibh díolúine ón nGaeilge acu'

  • Colin Ryan

    Cúpla ceist. Cá mhéad dalta atá in ann comhrá a dhéanamh i nGaeilge tar éis pas a fháil san Ardteist? Cá mhéad múinteoir Gaeilge atá in ann comhrá a dhéanamh sa teanga?