An tAire Tithíochta ‘oscailte’ do mholadh go gceapfaí ionadaithe ó phobal na Gaeltachta ar choiste idir-rannach pleanála 

Dúirt an tAire Darragh O’Brien go raibh sé tábhachtach éisteacht le glór mhuintir na Gaeltachta agus na cúrsaí seo á bplé

An tAire Tithíochta ‘oscailte’ do mholadh go gceapfaí ionadaithe ó phobal na Gaeltachta ar choiste idir-rannach pleanála 

Tá ráite ag an Aire Tithíochta go bhfuil dearcadh “oscailte” aige féin maidir le moladh go mbeadh ionadaithe ón nGaeltacht nó ó Chonradh na Gaeilge ar an ngrúpa  oibre atá bunaithe ag a roinn chun cúrsaí pleanála sa Ghaeltacht a phlé.

Dúirt an tAire Darragh O’Brien go raibh sé tábhachtach éisteacht le glór mhuintir na Gaeltachta agus na cúrsaí seo á bplé.

Léiríodh imní roimhe seo nach ndéanfaí ionadaíocht cheart ar phobal na Gaeltachta ar choiste idir-rannach atá bunaithe ag an Roinn Tithíochta agus Roinn na Gaeltachta chun ceisteanna tithíochta agus pleanála sa Ghaeltacht a fhiosrú.

Thug an tAire le fios gur bunaíodh meitheal oibre an samhradh seo caite ar a raibh ionadaithe ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta; an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán; Údarás na Gaeltachta agus na hocht n-údarás áitiúla ina bhfuil ceantair Ghaeltachta.

Mhol Comhchoiste Gaeilge an Oireachtais go mbeadh páirt ag ionadaithe ó phobal na Gaeltachta agus ó phobal na Gaeilge san obair a bhí ar bun agus nuair a tháinig an tAire Darragh O’Brien os comhair an chomhchoiste Dála an tseachtain seo, dúirt sé go raibh sé sásta a mhachnamh a dhéanamh ar an moladh.

“Bhuail mé féin le Conradh na Gaeilge sé mhí ó shin agus tá mé féin agus m’oifigigh ag caint leis an gConradh agus le daoine eile ach táim oscailte don smaoineamh Conradh na Gaeilge nó údarás eile a thabhairt isteach sa phróiseas,” a dúirt an tAire O’Brien.

“Na daoine atá ina gcónaí sa Ghaeltacht, sin iad i mo thuairim na daoine is tábhachtaí. Is gá dúinn éisteacht lena nglór. Tá mé ag smaoineamh ar an rud is fearr a bheidh mé ábalta a chur isteach sa phróiseas.”

Dúirt an tAire O’Brien go ndéanfadh sé a mhachnamh ar an moladh faoin ionadaíocht Ghaeltachta i ndiaidh an chruinnithe ach d’impigh an Seanadóir Lorraine Clifford-Lee air cinneadh a dhéanamh laistigh de sheachtain.

Dúirt an Seanadóir de chuid Fhianna Fáil go bhfuil “easnamh mór” ar an gcoiste idir-rannach gan an ionadaíocht sin agus nach bhfuil sé ag teacht le “dea-chleachtas ná le gnáthnósanna” in earnálacha eile nach mbeadh áit do mhuintir na Gaeltachta sa phlé ar chúrsaí Gaeltachta.

Nuair a bhí Conradh na Gaeilge os comhair Chomhchoiste Gaeilge an Oireachtais an mhí seo caite, dúradh gur ghá go mbeadh ionadaithe eile ar an gcoiste pleanála, seachas oifigigh ó an ranna rialtais amháin.

“Má tá sé idir-rannach, ní bheidh glór na Gaeltachta agus phobal na Gaeltachta lárnach ann,” a dúirt Mairéad Ní Fhátharta, Cathaoirleach Mheitheal Ghaeltachta Chonradh na Gaeilge.

“Níl bheifí ach ag déanamh cinntí a chaithfí a chur faoi bhráid mhuintir na Gaeltachta ansin agus moill a chur ar chúrsaí le plé agus tuilleadh plé. Má tá muid lárnach ann ón tús, tá deis dul chun cinn ann.”

Fág freagra ar 'An tAire Tithíochta ‘oscailte’ do mholadh go gceapfaí ionadaithe ó phobal na Gaeltachta ar choiste idir-rannach pleanála '

  • Cordelia Nic Fhearraigh

    Tithe aonaracha do Bhéarlóirí – si,n an rud atá ag tarlú sa ‘Ghaeltacht’ le blianta fada anois. Níl feidhm ort iarratas pleanála a dhéanamh i nGaeilg, níl feidhm ort cruthúnas a thabhairt go bhfuil inniúlacht i labhairt, léamh agus scríobh na Gaeilge agat ná ag do chlann. Níl feidhm ort fógra iarratais a chuir suas i nGaeilg ag ceann an chabhsa ná a fhoilsiú sna nuachtáin. Leoga, níl ort ach litir a fháil ón pholaiteoir áitiúil nó ón sagart áitiúil/paróiste (scríofa i mBéarla dála an scéil nó chonaic mé iad nuair a d’oibrigh mé sa rannóg pleanála i gComhairle Contae Dhún na nGall) ag tabhairt fianaise go bhfuil ‘ceangal’ teaghlaigh agat leis an cheantar agus/nó go dear tú freastal ar an scoil áitiúil – agus gan faic luaite fan Ghaeilg ná fá chaomhnú na Gaeilge.

    Tá’n Ghaeilg chomh lag sin sa ‘Ghaeltacht’ anois agus go mbeinn ag moladh cosc iomlán láithreach bonn a chuir ar chainteoirí nach cainteoirí Gaeilge iad isteach sa ‘Ghaeltacht’. Nach raibh go leor cosc ar an saol i rith aimsir an Chovid? Nach gcuirtear cosc ar iascaireacht éisc nuair a bhíonn baol díothú ann? Bhoil tá’n t-am ag éirí iontach gairid leis an Ghaeilg a chaomhnú sa ‘Ghaeltacht’ agus níl an cead pleanála a bhronntar ar Bhéarlóirí ach ag cuir leis an fhadhb ollmhór seo. Bheinn fosta ag moladh 100% de chainteoirí Gaeilge in eastáit tithíochta agus i bhforbairtí le níos mó ná teach amháin. Ní oibríonn an cead cónaithe do 20%/15% de chainteoirí Béarla i bhfortairtí sa Ghaeltacht. Nach bhfuil a fhios againn uilig go dtiompaíonn an chainteoir Gaeilg ar an Bhéarla a luaithe is a fheiceann siad duine coimhthíoch sa chomhluadar!

  • Máire Úna Ní Bheaglaoich

    Ba cheart go mbeadh daoine òn nGaeltacht ag na cruinnithe ó thús! Idirdhealú,faillí,drochmheas!