FILÍOCHT NA hARDTEISTE: An Spailpín Fánach – físeán, nótaí agus gníomhaíochtaí…

Pacáiste acmhainní agus gníomhaíochtaí bunaithe ar an dán

 Gníomhaíocht 1: 

  • Déan leath den dán a léamh don duine in aice leat agus déanfaidh sé/sí an leath eile a léamh. 
  • Déan focail nach dtuigeann sibh a chuardach ar www.tearma.ie, www.teanglann.ie, www.focloir.ie
  • Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht scéal/teachtaireacht an dáin a insint.

 Gníomhaíocht 2 –Meaitseáil

 Gníomhaíocht 3 – Líon na Bearnaí: 

tréimhse, spailpíní, Fraince, croppies, polaitiúil, dhian, hÉireann, muintir, beo bocht, Aontaithe, tiarnaí talún, suarach, tinn tuirseach, faoi chois, Aontaithe, mhíleata,

 Gníomhaíocht 4– Ceisteanna Ginearálta 

  1. Céard é téama an dáin seo?
  2. Cén sórt saoil a bhí ag an Spailpín?
  3. Mínigh véarsa 1 i d’fhocail féin.
  4. Mínigh véarsa 2 i d’fhocail féin.
  5. Mínigh véarsa 3 i d’fhocail féin.

 Gníomhaíocht 5 – Plé agus Míniú 

Déan an méid thíos a léamh agus a phlé leis an duine in aice leat.

 Gníomhaíocht 6 – Súil Siar – Ceisteanna Ilrogha 

Tuilleadh

Fág freagra ar 'FILÍOCHT NA hARDTEISTE: An Spailpín Fánach – físeán, nótaí agus gníomhaíochtaí…'