FÍSEÁN DON RANG: Athchóiriú le déanamh ar Halla Uí Mhórdha

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3 – Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
  1. Cén fáth ar deineadh an mhír seo, dar leat?
  2. Cad a tharla don teach i rith an Chogaidh Chathartha?
  3. Cad deirtear faoi leabharlann Halla Uí Mhórdha?
  4. Cén bhaint atá ag Coillte leis an scéal?
  5. Cén fáth a luaitear an figiúr €350,000?
  6. Cad deirtear faoi na sciatháin leathair?
  7. Déan cur síos ar an méid atá le feiceáil sa phictiúr thíos.

Gníomhaíocht 4 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5 – Obair duit féin

 • Téigh chun cainte le duine éigin sa phobal teanga (nó téigh ar líne) agus déan taighde faoi fhoirgneamh/láthair stairiúil i do cheantar.
 • Déan póstaer (digiteach nó crua) a dhearadh leis an eolas atá bailithe agat a roinnt leis an rang.
 • Is féidir focail agus frásaí a chuardach ar teanglann.ie agus focloir.ie.
 • Bí cinnte do shaothar a chur sa Phunann Teanga.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN DON RANG: Athchóiriú le déanamh ar Halla Uí Mhórdha'