‘Oidhreacht chuí’ ar Bhliain na Gaeilge a bheadh ann 200 Gaelscoil a bhunú as seo go ceann 10 mbliana

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí an Fhorais Phátrúnachta, gur chóir go gcuirfeadh Project Ireland 2040 roimhe go mbeadh ar a laghad 25% de pháistí na hÉireann ag freastal ar Ghaelscoil faoin mbliain 2040

‘Oidhreacht chuí’ ar Bhliain na Gaeilge a bheadh ann 200 Gaelscoil a bhunú as seo go ceann 10 mbliana

Caoimhín Ó hEaghra

Theastódh ar a laghad 200 Gaelscoil nua sa chúig go deich mbliana romhainn chun freastal ar an éileamh atá ann ar an ngaeloideachas, a deir Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí an Fhorais Phátrúnachta.

Deir Ó hEaghra go bhfuil gá le tús a chur mar ábhar práinne le “próiseas a mbeadh sé mar aidhm shoiléir leis na céadta seachas na scórtha Gaelscoil a bhunú”.

In alt tuairimíochta leis a foilsíodh ar an Irish Times inniu, dúirt Ó hEaghra gur chruthaigh taighde de chuid an ESRI in 2015 go roghnódh 23% de thuismitheoirí Gaelscoil dá leanaí dá mbeadh an rogha sin acu.

Ní fhéadfaí freastal ar an éileamh sin “thar oíche” ach níor mhór plean gearrthréimhseach, meántréimhseach agus fadtréimhseach a bheith más linn an t-éileamh a shásamh, a dúirt Ó hEaghra.

“Leagtar amach i Project Ireland 2040 spriocanna uaillmhianacha i dtaobh go leor rudaí – is cinnte go dtugann an próiseas seo deis dúinn an t-easnamh maidir le háiteanna i scoileanna lán-Ghaeilge a leigheas,  sin más mian le haon duine an deis a thapú,” a dúirt Ard-Rúnaí an Fhorais Phátrúnachta.

Dúirt Ó hEaghra gur chóir go mbeadh sé mar “fhís” ag Project Ireland 2040 go mbeadh ar a laghad an ceathrú cuid de pháistí na hÉireann ag freastal ar Ghaelscoil agus iad ag labhairt na Gaeilge gach lá faoin mbliain 2040.

“Nach fís í sin, a bhféadfadh an uile dhuine tacú léi agus aontú ina taobh? Nach geallúint dá leithéid a bheadh ina hoidhreacht chuí ar Bhliain na Gaeilge?” a dúirt Ard-Rúnaí an Fhorais Phátrúnachta.

Dúirt sé chomh maith go bhféadfadh a thuilleadh scoileanna lán-Ghaeilge cabhrú chomh maith leis an Stát sprioc náisiúnta eile a bhaint amach.

“Cuirmidne scoileanna ar fáil ina bhfuil éiteas Caitliceach agus idirchreidmheach iontu, agus mar sin éiríonn linn freastal ar riachtanais éagsúla, agus é sin a dhéanamh as Gaeilge, rud a chuireann ar chumas an Stáit dhá aidhm thábhachtacha náisiúnta a bhaint amach in éineacht: rogha maidir le éiteas scoile a chur ar fáil agus beocht nua a chur sa teanga,” a dúirt Caoimhín Ó hEaghra.

Fág freagra ar '‘Oidhreacht chuí’ ar Bhliain na Gaeilge a bheadh ann 200 Gaelscoil a bhunú as seo go ceann 10 mbliana'