‘Ní dhéanfar athrú ar stádas na Gaeilge már ábhar éigeantach don Ardteist’ – An tAire Oideachais

Tá bailchríoch curtha ar athbhreithniú faoin Ardteist a bhí ina ábhar mór imní ag grúpaí Gaeilge agus oideachais ar mór acu stádas na Gaeilge sa chóras oideachais ach tá ráite ag an Aire Oideachais nach ndéanfar aon athrú ar stádas na Gaeilge

‘Ní dhéanfar athrú ar stádas na Gaeilge már ábhar éigeantach don Ardteist’ – An tAire Oideachais

Deir an tAire Oideachais nach bhfuil sé i gceist aici aon athrú a dhéanamh ar stádas na Gaeilge mar ábhar éigeantach don Ardteist.

Tugadh an méid sin le fios do Tuairisc.ie tráth a bhfuil críoch curtha ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) le hathbhreithniú ar an tSraith Shinsearach a bhfuil cás na Gaeilge sa chóras oideachais i lár an aonaigh ann.

Tá bailchríoch curtha ar an athbhreithniú faoin Ardteist a bhí ina ábhar mór imní ag grúpaí Gaeilge agus oideachais ar mór acu stádas na Gaeilge sa chóras oideachais.

Tuairiscítear go moltar sa tuarascáil 68 leathanach a rinne an NCCA go bhféachfaí ar líon na n-ábhar a dhéanann daltaí Ardteiste a laghdú, moladh a d’fhéadfadh impleachtaí a bheith aige do stádas na Gaeilge mar ábhar éigeantach.

Ach dúirt urlabhraí de chuid an Aire Oideachais Norma Foley nach raibh sé i gceist aici aon athrú a dhéanamh ar stádas na Gaeilge mar ábhar éigeantach don Ardteist.

“Is croí-ábhair iad Béarla, Gaeilge agus Mata agus níl aon phlean ag an Aire chun stádas na Gaeilge sa churaclam a athrú, lena n-áirítear ag leibhéal na Sraithe Sinsearaí,” a dúradh le Tuairisc.ie. “Tá an tAire tiomanta go huile agus go hiomlán don Ghaeilge.”

Mar chuid den athbhreithniú thug saineolaithe rabhadh láidir do na húdaráis oideachais faoi na himpleachtaí tromchúiseacha a bhainfeadh le hathrú a dhéanamh ar stádas na Gaeilge san Ardteist. 

Caitheadh amhras mór ar stádas na Gaeilge mar ábhar éigeantach sa chéad tuarascáil a d’fhoilsigh an NCCA mar chuid dá n-athbhreithniú ar leagan amach na hArdteiste in 2018. Dúradh go mbeadh ceist na Gaeilge éigeantaí lárnach sa phlé a dhéanfaí san athbhreithniú ar an tSraith Shinsearach atá ar bun le ceithre bliana anuas.

Bhí ceist stádas na Gaeilge sa chóras oideachais i lár an aonaigh arís sa tuarascáil eatramhach a chuir an NCCA amach in 2019.

Dúradh sa tuarascáil sin go raibh “mixed views” faighte ag an NCCA faoinar cheart an Ghaeilge a bheith ina hábhar éigeantach don Ardteist.

Mar thoradh ar an bplé a spreag an t-athbhreithniú faoi stádas na Gaeilge sa chóras oideachais, gheall an t-iar-aire oideachais Joe McHugh go gcoinneofaí an Ghaeilge mar ábhar éigeantach don Ardteist.

Tá sé séanta anois ag an Roinn Oideachais go bhfuil sé i gceist ag an Aire Foley aon íosghrádú a dhéanamh ar an nGaeilge don tSraith Shinsearach.

“Shoiléirigh an tAire Foley go bhfuil sí féin agus an Rialtas meáite ar theagasc agus foghlaim na Gaeilge a threisiú ag gach leibhéal san earnáil scolaíochta, an tSraith Sinsearach san áireamh, agus is mór ag an Aire Foley staidéar ar an nGaeilge mar ghné thábhachtach i gcuraclam scoile leathan, cothrom do dhaltaí scoile na hÉireann.”

Tuigtear go bhfuil an t-athbhreithniú faoin Ardteist le cur faoi bhráid an Aire Foley sna míonna amach romhainn.

Fág freagra ar '‘Ní dhéanfar athrú ar stádas na Gaeilge már ábhar éigeantach don Ardteist’ – An tAire Oideachais'

  • Dónall

    Dá léighfeá an cúrsa nua Ardteiste Gaeilge, bheadh alt difriúil á scríobh agat…..

  • Maire ni Shuilleabhain

    Malairt poirt an ea?