NACH DEAS É? Ná bí beag ná mór le sagart…

Mír rialta faoi nathanna cainte a thugann léargas ar shaibhreas, ar shaíocht agus ar aclaíocht na teanga

NACH DEAS É? Ná bí beag ná mór le sagart…

Ná bí beag ná mór le sagart…

Chomhairlítí do dhaoine gan iomarca teanntáis a dhéanamh ar shagart. Déan mar a déarfas sé ach ná déan mar a dhéanfas sé, a deirtí. Tuigeadh nuair a bhíos an sagart in éide gur minic é féin agus a theagasc i bhfad ó chéile. 

Is iomaí cineál sagairt ann: sagart pobail nó paróiste. Thugtaí an sagart mór air freisin. An sagart óg nó sagart méise a thugtaí ar an séiplíneach. 

Bíonn an sagart crábhaidh nó oird ann agus an sagart tuarastail nó canónach. Sagart Gallda a thugtaí ar mhinistéir Protastúnach agus sagart Albanach ar mhinistéir Preispitéireach.

‘Críostaí thú?’ arsa an sagart le fear. ‘Ní hea,’ arsa an fear, ‘ach Ultach.’ Protastúnach a bhí ann. Bíonn bansagairt ann.

Seo leaganacha eile cainte a bhfuil an focal sagart iontu:

Mheallfadh sé sagart an pharóiste – duine a bheadh glic. 

Ní maith sagart gan cléireach—focal a déarfaí nuair a chuirfeadh duine aguisín le caint duine eile. Nár bheire an sagart ort – eascaine. An ola dheireanach a chailleadh a bhíodh i gceist.

Sagart uachta a thugtaí ar an sagart a bheadh ag cur na hola deireanaí ar dhuine. Mise an sagart uachta a bheas ort, a déarfadh duine a mbeadh fonn air deireadh go brách a chur le duine eile.

An leanbh is mó a bhí i bpian a bhaist an sagart i dtosach—an gad is gaire don scornach is cóir a réiteach ar dtús. 

Is é a leanbh féin a bhaisteann an sagart i dtosach – go dtugann sé aire dá ghnó féin.

‘Ceathrar sagart gan a bheith santach,

Ceathrar Francach gan a bheith buí,

Ceathrar gréasaí gan a bheith bréagach,

Sin dháréag nach bhfaigheadh i dtír.’

Sagart balbh, sagart dealbh, sagart folamh.

D’imeodh rith focal ar an sagart paróiste—dá fheabhas duine déanann sé corrbhotún.

Is maol sagart gan bráthair.

Ní bhfuair an sagart a chuid ariamh gan é a shaothrú.

Ceithre ní gan mhaith, sagart gan Laidin, muileann gan criathar, trumpa gan teanga, madra alla gan fiacail.

Tá iascán ann ar a dtugtar hata an tsagairt. Bundún leice ainm eile air.

Ná bí beag ná mór le sagart…Nach deas é?

Fág freagra ar 'NACH DEAS É? Ná bí beag ná mór le sagart…'

  • Micheál O Gionnáín

    “Ná bí leis agus ná bí ina aghaidh
    Tabhair dó a chuid agus fan uaidh”
    Colm, Baile an Droichid

    Micheál O Gionnáín