Maoiniú na gcomharchumann Gaeltachta pléite sa Dáil agus figiúirí nua curtha ar fáil

D’fhiafraigh Éamon Ó Cuív den Aire Stáit Joe McHugh an amhlaidh go raibh sé sásta leis an ardú €100,000 don 32 comharchumann agus eagraíocht phobalbhunaithe sa Ghaeltacht

Maoiniú na gcomharchumann Gaeltachta pléite sa Dáil agus figiúirí nua curtha ar fáil

Deir an t-iar-aire Gaeltachta Éamon Ó Cuív gur €3,000 ar an meán an t-ardú maoinithe atá i ndán do chomharchumainn Ghaeltachta i mbliana agus ceist curtha aige ar Aire Stáit na Gaeltachta ar dhóigh leis gur leor an méid sin.

Cuireadh figiúirí nua ar fáil inné a bhfuil briseadh síos iontu ar an maoiniú atá tugtha do gach comharchumann agus eagraíocht phobail sa Ghaeltachta le dhá bhliain anuas.

Ainm 2016 2017 Nótaí
Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo 84,000 87,000
Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Teo 28,750 89,250 Bhain €28,750 a íocadh in 2017 le 2016.
Comharchumann Oileán Thoraí Teo 84,000 87,000
Pobal Eascarrach Teo 33,000 36,000
Comharchumann na nOileán Beag Teo(Ancaire) 40,000 32,000 Íocadh €8,000 in 2016 a bhain le 2015
Lár Chomhairle Pharóiste Ghleann Teo 23,865 73,874 Bhain €23,865 a íocadh in 2017 le 2016.
Céim Aniar Teo 54,000 57,000
Iomlán Dhún na nGall 347,615 462,124  
Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla Teo 69,000 71,000
Comhar Dún Chaocháin Teo 41,000 44,000
Coiste Cultúr Teanga & Forbartha Tuar Mhic Éadaigh Teo 31,350 35,000
Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Teo 46,250 60,000 Íocadh €10,000 breise leo chun dul i ngleic le costais a thit ar an gcomharchumann de bharr an tragóid a bhain le hingearán R116.
Iomlán Mhaigh Eo 187,600 210,000  
Comharchumann Shailearna Teo 57,775 60,000
Comharchumann Forbartha Árann Teo 90,750 94,000
Comhlacht Forbartha an Spidéil CTR Teo 31,350 35,000
Comhairle Ceantar na nOileán Teo 48,000 51,000
Comhar Caomhán Teo 88,000 87,000 Bhí sciar i gcomhair pinsin nár íocadh in 2017.
Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo 54,000 57,000
Comhar Chuigéal (Leitir Mealláin) Teo 30,000 35,000
Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn Teo 23,513 42,837 Bhain €7,850 a íocadh in 2017 le 2016.
Forbairt Chonamara Láir Teo 52,000 56,000
Comharchumann Mhic Dara Teo 52,000 56,000
Comhlacht Forbartha Inis Meáin CTR Teo 30,000 75,000 Bunaíodh Comhlacht Forbartha Inis Meáin
in 2016. Níor íocadh deontas iomlán
leo sa mbliain sin.
Iomlán Ghaillimh 557,388 648,837  
Comharchumann Ráth Chairn Teo 54,000 57,000
Iomlán na Mí 54,000 57,000  
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo 71,000 71,000
Comharchumann An Leith Triúigh Teo 52,225 57,000
Forbairt na Dromoda Teo 46,000 48,000
Comhchoiste Gaeltachtaí Chiarraí Theas Teo
53,500 58,000
Iomlán Chiarraí 222,725 234,000  
Comharchumann Chléire Teo 84,000 87,000
Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo 42,200 47,000
Iomlán Chorcaí 126,200 134,000  
Comhlucht Forbartha na nDéise Teo 50,000 52,000
Iomlán Phort Láirge 50,000 52,000  
Móriomlán 1,545,528 1,797,961

Dúirt an tAire Stáit Joe McHugh gur maoiniú breise €100,000 a bheadh i gceist do na comharchumainn agus eagraíochtaí pobail in 2018 ach nach raibh cinneadh déanta ag Bord Údarás na Gaeltachta go fóill maidir le leithdháileadh an airgid sin.

D’fhiafraigh Éamon Ó Cuív den Aire Stáit sa Dáil an amhlaidh go raibh sé sásta leis an ardú sin.

“Tá 32 eagraíocht phobalbhunaithe agus comharchumann ann. Is ionann sin agus €3,000 breise dóibh. An bhfuil an tAire Stáit sásta go bhfuil deontas dóthanach acu lena ngnó a dhéanamh go héifeachtach nuair a chuirtear é i gcomparáid, mar shampla, leis an deontas a íoctar leis na community development programmes, CDPs?” arsa an Teachta Dála de chuid Fhianna Fáil.

Mar fhreagra ar an gceist sin, dúirt an tAire Stáit McHugh go mbeadh “cuidiú de dhíth amach anseo” ó na comharchumainn agus na heagraíochtaí eile ach go raibh ardú tagtha ar na maoiniú a gcuirtear ar fáil dóibh.

“Cinnte, tá 32 eagraíocht i gceist. In 2016, bhí €347,615 ar fáil i mo chontae féin, Dún na nGall, agus in 2017, bhí €462,124 ar fáil. I Maigh Eo bhí €187,600 ar fáil in 2016, agus bhí €210,000 ar fáil in 2017. I gceantar an Teachta féin i nGaillimh, bhí €557,388 ar fáil in 2016, agus bhí €648,837 ar fáil in 2017. Sin na figiúirí faoi choinne 2016 agus 2017,” a dúirt Aire Stáit na Gaeltachta, Joe McHugh.

I dtuarascáil a d’fhoilsigh Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta mí Dheireadh Fómhair seo caite, dúradh gur fhág an “tionchar tromchúiseach” a bhí ag na ciorruithe a rinneadh ar chomharchumainn Ghaeltachta le deich mbliana anuas nach raibh “roinnt mhaith eagras ach ag réchasadh” agus gan “mórán tionscnamh nua á bhforbairt” acu.

Dúradh sa tuarascáil sin, Cnámh Droma An Phobail S’againne: Stádas Reatha agus Riachtanais Amach Anseo, go raibh laghdú 25% tagtha ar an maoiniú a chuirtear ar fáil do na comharchumainn Ghaeltachta le deich mbliana agus éilíodh go gcuirfí €600,000 breise ar fáil dóibh i mBuiséad 2018.

Fág freagra ar 'Maoiniú na gcomharchumann Gaeltachta pléite sa Dáil agus figiúirí nua curtha ar fáil'

  • Concubhar

    Le linn do Éamon Ó Cuív bheith ina Aire Gaeltachta, deineadh go leor ciorruithe ar mhaoiniú na gComharchumann Gaeltachta….cuireadh deireadh mar shampla le scéim oiliúna do bhainisteoirí cúnta sna Comharchumainn a ghearr maoiniú eagrais áirithe go tubaisteach. Ní h-aon laoch ar son na gComharchumann é Éamonn…