FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Dán d’Éirinn

Agallamh leis an bhfile Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Féach ar an bpíosa físe seo agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Dán d’Éirinn

Físeán

Bileog Oibre

Bileog Oibre

Gníomhaíocht 1

  • Déan iarracht na leaganacha Gaeilge agus Béarla thíos a mheaitseáil le chéile.
  • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
  • Féach/Éist leis an mír físe agus féachaigí ar na freagraí arís.

 

Gníomhaíocht 2 Ceisteanna Ginearálta

  1. Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
  2. Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.

1) Cén fáth a bhfuil agallamh á chur ar an bhfile seo?
2) Cá raibh an file ina cónaí tráth?
3) Cad a spreag an file leis an dán ‘Filleadh ar an gCathair’ a scríobh?
4) Céard é an téama atá sa dán a scríobh Ailbhe, meas tú?
5) Cén chaoi a mhothaigh/a mhothaíonn an file faoina dán a bheith ainmnithe don duais seo?

Gníomhaíocht 3 Líon na Bearnaí

Féach/Éist leis an mír físe arís agus déan iarracht na bearnaí seo a líonadh.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Dán d’Éirinn'