Aire Stáit nua le ceistiú faoi Údarás na Gaeltachta a bheith fágtha gan aon bhord

Tá Údarás na Gaeltachta ag feidhmiú gan cathaoirleach agus gan bord faoi láthair, agus ní fios go fóill cén uair a cheapfar bord nua

Aire Stáit nua le ceistiú faoi Údarás na Gaeltachta a bheith fágtha gan aon bhord

Tá Aire Stáit na Gaeltachta le ceistiú faoi cén fhad a bheidh Údarás na Gaeltachta ag feidhmiú gan aon bhord agus gan aon chathaoirleach.

Dir urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, Aengus Ó Snodaigh, go bhfuil ceist an Údaráis i measc na gceisteanna atá le cur aige sa Dáil ar Aire Stáit nua na Gaeltachta, Patrick O’Donovan.

Tá O’Donovan le ceistiú sa Dáil inniu den chéad uair ó ceapadh sa phost sin é.

Tháinig deireadh le tréimhse Anna Uí Ghallachair mar chathaoirleach ar Bhord Údarás na Gaeltachta an mhí seo.

Ní fios go fóill cén uair a chuirfear tús leis an bpróiseas chun cathaoirleach agus bord nua a cheapadh.

Tá ráiteas iarrtha ag Tuairisc ar Roinn na Gaeltachta faoi cén uair a cheapfar an bord agus an cathaoirleach nua agus faoi cén próiseas ceapacháin a bheidh ann.

Deir urlabhraí Shinn Féin, an Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh, atá chun ceist bhord an Údaráis a phlé le hAire Stáit na Gaeltachta, nach bhfuil aon chúis ann go mbeadh moill le ceapadh an bhoird nua.

“Faoi láthair, níl aon bhord ag Údarás na Gaeltachta agus tá mé le fiafraí den Aire Stáit cad atá sé chun a dhéanamh faoi agus cén uair a bheidh bord agus cathaoirleach nua againn,” a dúirt Ó Snodaigh.

“Bhí a fhios acu cén uair a raibh deireadh le teacht le tréimhse an bhoird a bhí ann agus níor cheart go mbeadh aon mhoill ann maidir le ceapadh an bhoird nua.”

Agus toghchán do bhord an Údaráis le tabhairt ar ais in 2025, dúirt iar-aire stáit na Gaeltachta, Jack Chambers, anuraidh gur tréimhse nach faide ná dhá bhliain a bheadh ag an mbord nua.

Thug Chambers le fios go gceapfaí bord nua tríd an gcóras céanna atá ann faoi láthair.

Faoin gcóras mar atá ainmníonn Aire na Gaeltachta seachtar comhaltaí, an cathaoirleach san áireamh, tríd an gcóras ceapacháin phoiblí agus ainmníonn na comhairlí contae a bhfuil ceantar Gaeltachta ina ndlínse cúigear comhaltaí eile.

Tiocfaidh athrú ar struchtúr an bhoird nuair a fhillfidh an toghchán.

D’fhógair an Rialtas go méadófar líon na gcomhaltaí ó 12 go dtí 16 agus déanfar deichniúr acusan a thoghadh. Roghnófar an seisear eile trí chomórtas poiblí.

Tá obair ar bun ag an Rialtas chun an reachtaíocht a bheidh ag teastáil chun na hathruithe a chur i bhfeidhm a ullmhú.

Beidh Aire Stáit na Gaeltachta Patrick O’Donovan ag freagairt ceisteanna ó Theachtaí Dála inniu den chéad uair ó tugadh an cúram nua dó roimh na Nollag.

 

Fág freagra ar 'Aire Stáit nua le ceistiú faoi Údarás na Gaeltachta a bheith fágtha gan aon bhord'