‘This is an English-speaking business’ – oibrí beáir éirithe as a phost i gCorcaigh tar éis rabhadh a fháil gan Gaeilge a labhairt

Deir Finbarr O’Shea, úinéir The Flying Enterprise, go bhfuil ‘language code’ i bhfeidhm sa teach tábhairne aige ‘because it is a hospitality business’

‘This is an English-speaking business’ – oibrí beáir éirithe as a phost i gCorcaigh tar éis rabhadh a fháil gan Gaeilge a labhairt

Pictiúr: @saolodheas (Twitter)

D’éirigh oibrí beáir i dteach tábhairne mór le rá i gcathair Chorcaí as a phost tar éis dó rabhadh a fháil gan Gaeilge a labhairt agus é ar dualgas.

De réir scéala a tháinig chun solais ar An Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta inniu, tharla easaontas idir Cormac Ó Bruic, ó Chorca Dhuibhne, agus úinéirí teach tábhairne an Flying Enterprise mar gheall ar nós an fhir óig a theanga dhúchais a labhairt agus é i mbun oibre.

I litir a sheol úinéir The Flying Enterprise, Finbarr O’Shea go dtí Ó Bruic ar an 11 Lúnasa, cuireadh in iúl don oibrí beáir go raibh a P45 á fháil aige toisc nár fhill sé ar an obair nuair a d’éirigh idir é féin agus a bhainisteoir faoi cheist labhairt na Gaeilge.

Dúradh gur tugadh rabhadh do Ó Bruic ar an 5 Lúnasa gur ‘English-speaking business’ a bhí sa teach tábhairne agus nár cheadmhach dó Gaeilge a labhairt. Nuair a cuireadh in iúl don fhear óg Gaeltachta nach mbeadh cead aige feasta Gaeilge a labhairt agus é ar dualgas, dhiúltaigh sé tús a chur lena sheal laistiar den bhéar agus d’fhág sé an láthair oibre.

“Níor thuigeas é agus ní thuigim fós é. Ní fhéadfainn dul ag obair san áit san arís,” a dúirt Ó Bruic le RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Dúradh le Ó Bruic go raibh gearáin faighte ó chustaiméirí a bhraith “uncomfortable” toisc Gaeilge a bheith á labhairt sa bheár aige. Ba bhéas le Ó Bruic a theanga dhúchais a labhairt le Duibhneach óg eile a bhí ag obair in The Flying Enterprise agus le beirt nó triúr eile den fhoireann oibre a raibh Gaeilge acu.

Ba nós leis chomh maith Gaeilge a labhairt le haon chustaiméir a raibh an teanga acu.

Ag labhairt dó ar An Saol ó Dheas inniu, dúirt sé gur deacair dó a shamhlú go raibh custaiméirí ag gearán faoin nGaeilge. Dúirt sé gur minic a dúirt custaiméirí leis go raibh sé “go haoibhinn” an Ghaeilge a chloisteáil sa bheár.

Dúradh sa litir a chuir Finbarr O’Shea go dtí Ó Bruic go raibh foireann ‘ilnáisiúnta’ ag obair sa bhéar agus bialann i gcathair Chorcaí agus dá dtabharfaí cead don uile dhuine acu a ‘máthairtheanga’ féin a labhairt “the business couldn’t operate”.

Dúirt Finbarr O’Shea, úinéir The Flying Enterprise, le Helen Ní Shé ó An Saol Ó Dheas inniu go raibh ar dhaoine “teanga áirithe” a labhairt ag an obair ar an gcuma chéanna go raibh orthu “éadaí áirithe” a chaitheamh.

Bhí “language code” i bhfeidhm sa teach tábhairne aige “because it is a hospitality business”.

Nuair a cuireadh ar a shúile dó gurb í an Ghaeilge teanga náisiúnta na hÉireann, dúirt O’Shea “we’re all Europeans”.