MEASCÁN MEARAÍ – Rólghlacadh

GAEILGE NA hARDTEISTE: Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

MEASCÁN MEARAÍ – Rólghlacadh

Gníomhaíocht 1

  1. Téigh chun cainte le do pháirtí faoi ábhar an phictiúir seo.
  2. Ansin scríobh an comhrá a bheadh ag an duine atá thuas san aer lena chara cúpla nóiméad tar éis na heachtra sin. Úsáidigí bhur samhlaíocht!

Gníomhaíocht 2 – Ábhar machnaimh:

  1. Cén chaoi a mothaíonn sé?
  2. Céard atá ag tarlú sa phictiúr?
  3. Cén ócáid í seo?
  4. Céard a tharla ina dhiaidh sin?

2) Nuair atá an comhrá scríofa agaibh déanaigí é a aithris. Ansin

bog ar aghaidh go dtí duine eile agus déan do chomhrá, agus a c(h)omhrá siúd, a aithris.

Fág freagra ar 'MEASCÁN MEARAÍ – Rólghlacadh'