GNÉ-ALT FÓGRAÍOCHTA: Ní bhfuair tú na pointí? Ná bíodh imní ort, tá roghanna fós agat

Is féidir leis a bheith deacair fáil isteach ar chúrsaí CAO a bhfuil tóir orthu mura bhfaigheann tú na pointí riachtanacha san Ardteistiméireacht. Mura bhfuair tú na marcanna díreach a bhí uait, tá dea-scéal againn: tá raon leathan deiseanna amuigh ansin chun cabhrú leat leanúint ar aghaidh le do chuid oideachais tar éis na scoile

GNÉ-ALT FÓGRAÍOCHTA: Ní bhfuair tú na pointí? Ná bíodh imní ort, tá roghanna fós agat

Áiteanna CAO atá ar Fáil

Mura bhfaigheann tú tairiscint ón CAO, féach ar liosta na n-áiteanna folmha ar shuíomh Gréasáin an CAO faoin gceannteideal “Áiteanna Ar Fáil/Folamh”. Is cláir iad seo nach bhfuil dóthain iarratasóirí faighte acu chun líon na n-áiteanna atá ar tairiscint ón gcoláiste atá i gceist a líonadh. Féadfaidh daoine nach bhfuil iarratas déanta acu chuig an CAO iarratas a dhéanamh ar líne ar áit fholamh. Má tá iarratas déanta agat cheana féin, níl le déanamh agat ach dul isteach i do thaifead ar shuíomh Gréasáin an CAO agus an cúrsa folamh a chur ar bharr do liosta iarratais CAO (saor in aisce). Cuimhnigh go gcaithfidh iarratasóirí fós na gnáthriachtanais iontrála don chúrsa atá i gceist a chomhlíonadh.

Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta (PLC)

Tugann cúrsa PLC deis iontach chun áit a bhaint amach in ollscoil nó in Institiúid Teicneolaíochta, mar go dtugann sé deis duit iarratas a dhéanamh arís chuig an CAO an bhliain dár gcionn, ag léiriú toradh do chúrsa PLC mar do mhodh iontrála. Is féidir le go leor mac léinn a thuilleann gradaim ina scrúduithe PLC dul ar aghaidh chuig an ardoideachas.

Déanann mic léinn iarratas díreach ar chúrsaí PLC. De ghnáth is cúig phas san Ardteistiméireacht na híoscháilíochtaí acadúla do na cúrsaí seo Tá na cúrsaí seo deartha mar chéim i dtreo fostaíochta oilte agus tá siad nasctha go dlúth le hearnáil na tionsclaíochta  agus na riachtanais a bhaineann leis.

Eolas ar na cúrsaí PLC ar Qualifax

Printíseachtaí

Ar ndóigh, má bhraitheann tú gur fostaíocht oilte an chéad chéim eile duitse, cén fáth nach smaoineofá ar phrintíseacht? Tugann printíseachtaí deis tuarastal a thuilleamh mar fhostaí agus eolas agus scileanna luachmhara a fháil. Beidh tú in ann foghlaim ag an obair agus i suíomh coláiste araon, agus tú ag fáil íoctha ar feadh an ama.

Eolas ar phrintíseachtaí ar Qualifax

Ar chuala tú faoi Chúrsaí Treasacha?

Is clár céime é Comhchéim Threasach a sholáthraíonn rochtain ráthaithe, faoi réir ag scrúduithe a phasáil, ar chlár céime a thosaíonn sa bhreisoideachas agus a chríochnaíonn san ardoideachas. Ní gá duit iarratas a dhéanamh tríd an CAO ar chúrsa treaschéime; cuireann mic léinn tús lena dtaithí tríú leibhéal sa bhreisoideachas le bord oideachais agus oiliúna ach déanann siad an chuid eile i gcoláistí ardoideachais. Caitear 1 nó 2 bhliain (ag brath ar an gcúrsa) ag staidéar sa choláiste breisoideachais & oiliúna.

Tá sé simplí cur isteach ar Chomhchéim Threasach: is féidir leat iarratas a dhéanamh go díreach trí leathanach eolais an chúrsa ar shuíomh gréasáin an Údaráis um Ard-Oideachas (ÚAO). Mar mhalairt air sin, is féidir leat dul i dteagmháil leis an duine teagmhála cuí atá sonraithe sa rannán faisnéise cúrsa ar Qualifax.

Glacfar le hiarratais trí leathanach an chúrsa ar shuíomh Gréasáin an  Oifig Threasachta Náisiúnta (OTN) ón 1 Feabhra go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair.

An dteastaíonn na pointí céanna ardteistiméireachta uaim agus a bheadh de dhíth orm le haghaidh iontrála CAO?

Níl na pointí céanna ardteistiméireachta ag teastáil uait. Tá riachtanais iontrála éagsúla ag cláir chúrsa éagsúla agus d’fhéadfadh go mbeadh ort cruthúnas a sheoladh isteach ó ghníomhaireachtaí eile chun a thaispeáint go bhfuil tú incháilithe agus go gcomhlíonann tú na riachtanais iontrála don chúrsa a bhfuil tú ag déanamh iarratais air.

Eolas ar chúrsaí treasacha ar Qualifax….

Ag staidéar thar lear

Tá níos mó agus níos mó mac léinn Éireannach ag dul thar lear chun staidéar a dhéanamh. Tá na riachtanais iontrála an-réasúnta, múintear cláir i mBéarla agus tá na táillí iontach íseal. Fiú chomh déanach le Lúnasa tá áiteanna fós ar fáil ar chúrsaí i dtíortha amhail an Ísiltír, an Fhrainc, an tSualainn, an Spáinn, an Iodáil agus an Iorua.

Dóibh siúd atá ag smaoineamh ar an rogha seo, d’fhéadfadh gurb é Imréiteach UCAS an bealach ceart dóibh.  Is éard atá i gceist leis an imréiteach ná an chaoi a líonann ollscoileanna agus coláistí na Ríochta Aontaithe áiteanna ar bith atá fós acu ar a gcúrsaí idir Iúil agus Meán Fómhair gach bliain. Is bealach iontach duit é le cúrsa eile a fháil. Tá sé cosúil le Áiteanna Folmha an CAO.

Agus ar deireadh … ar cheart duit an Ardteistiméireacht a dhéanamh arís?

B’fhéidir nach é seo an rogha cheart do gach duine nach dtairgtear áit CAO dóibh an Ardteistiméireacht a athdhéanamh. Caithfidh daltaí fiafraí díobh féin “An féidir liom níos mó a thabhairt di an dara huair?” Más ‘is féidir’ do fhreagra, ansin is athdhéanamh an rogha ceart.

Ach do mhic léinn a bhíonn ag obair go dian agus nach mbaineann amach na pointí atá uathu, b’fhéidir nach mbeadh torthaí níos fearr an dara huair. Trí am a ghlacadh chun cuid de na roghanna thuas nó iad go léir a mheas, d’fhéadfadh go n-aimseoidh siad cosán níos fearr chun a gcuid spriocanna pearsanta, acadúla agus gairme a bhaint amach.

[Cuir isteach qualifax url agus b’fhéidir dátaí tábhachtacha an CAO 2024-2025, is féidir é a dhéanamh ag dáta níos déanaí]

Fág freagra ar 'GNÉ-ALT FÓGRAÍOCHTA: Ní bhfuair tú na pointí? Ná bíodh imní ort, tá roghanna fós agat'