I bhfad Éireann níos mó tacaíochta dár gcuid féin

Pobalbhreith Tuairisc.ie/Millward Brown - Creideann 73% den phobal nach bhfaigheann Éireannaigh thar lear dóthain tacaíochta ón dtír seo ach níl ach 40% dínn sásta níos mó tacaíochta a thabhairt do lucht iarrtha tearmainn a thagann go hÉirinn

27/8/2013 Irish Citizenship Ceremonies

Measann 73% den phobal nach bhfaigheann Éireannaigh thar lear dóthain tacaíochta ón dtír seo, ach ní chreideann ach 40% dínn gur cheart níos mó tacaíochta a thabhairt do lucht iarrtha tearmainn a thagann go hÉirinn.

De réir phobalbhreith Tuairisc.ie/Millward Brown tá 38% den phobal den tuairim nár cheart a thuilleadh tacaíochta a chur ar fáil do lucht iarrtha tearmainn anseo.

21% atá idir dhá chomhairle nó gan tuairim faoin gceist.

I measc na ngrúpaí is mó a chreideann nár cheart breis tacaíochta a thabhairt do lucht iarratha tearmainn, tá daoine san aoisghrúpa 23-34 bliain d’aois (46%); feirmeoirí (45%); daoine idir 35 agus 44 bliain d’aois (42%); agus daoine a bhfuil cónaí orthu in áiteanna eile i gCúige Laighean seachas Baile Átha Cliath (51%).

Ar na grúpaí is mó a chreideann gur cheart níos mó tacaíochta a thabhairt do lucht iarrtha tearmainn, tá mná (43%); daoine idir 55 agus 64 bliain d’aois (50%); daoine idir 45 agus 54 bliain d’aois (44%); agus daoine meánaicmeacha (AB – 49%).

Bhí líon na ndaoine a chreid gur cheart níos mó tacaíochta a thabhairt do lucht iarrtha tearmainn níos airde chomh maith i measc an lucht oibre (45%) agus i measc daoine a bhfuil cónaí orthu (52%) i mBaile Átha Cliath (52%).

Dúirt formhór mór de rannpháirtithe phobalbhreith Tuairisc.ie/Millward Brown, a bhfuil an chuid deiridh di á foilsiú inniu againn, nach dtugtar dóthain tacaíochta anseo sa bhaile d’Éireannaigh thar lear.

77% a aontaíonn leis an ráiteas gur cheart don tír seo níos mó a dhéanamh ar son na n-imirceoirí Éireannacha atá imithe uainn ar thóir saoil níos fearr.

Níl ach 11% de dhaoine ann a cheapann nár cheart go gcuirfí níos mó tacaíochta ar fáil d’Éireannaigh a bhfuil an tír fágtha acu. Tá 16% den phobal gan tuairim nó idir dhá chomhairle faoin gceist.


Tearmann thall is abhus 12


Tearmann thall is abhus 13

 

 

 

 

 

Fág freagra ar 'I bhfad Éireann níos mó tacaíochta dár gcuid féin'