Cead faighte ag mná tí na gcoláistí samhraidh níos mó scoláirí a choinneáil

D’fhógair Roinn na Gaeltachta go bhfuil uaslíon na scoláirí is féidir a choinneáil i dteach ardaithe ó 12 go 16

Cead faighte ag mná tí na gcoláistí samhraidh níos mó scoláirí a choinneáil

Beidh cead ag fir nó mná tí a bhíonn ag cur lóistín ar fáil do na coláistí samhraidh Gaeilge suas le 16 scoláire a choinneáil in aon teach amháin de bharr athrú atá fógartha ag Aire Stáit na Gaeltachta.

Ó 2014, ní raibh cead ach uaslíon dháréag scoláirí a choinneáil i dteach, ábhar gearáin ag roinnt daoine a raibh baint acu leis an earnáil.

Agus é ag fógairt an scéil inniu, dúirt an tAire Stáit Patrick O’Donovan go gcabhródh an beart nua le teaghlaigh tuilleadh airgid a thabhairt isteach agus leis na coláistí féin níos mó áiteanna a chur ar fáil do scoláirí.

Deir Roinn na Gaeltachta go bhféadfadh fir nó mná tí ioncam breise €3,168 in aghaidh na bliana a shaothrú faoin scéim leasaithe, gan an táille a íocann na coláistí féin leis na tithe a bheith san áireamh.

Ardaíodh anuraidh an deontas laethúil d’fhir agus do mhná tí go dtí €12 in aghaidh an scoláire. Fágann sin go bhféadfadh teaghlach a choinníonn 16 dalta do thrí chúrsa 22 oíche ar fhad €12,672 a shaothrú faoin scéim i mbliana.

“Is cúis áthais dom a bheith ábalta an beart praiticiúil seo a cheadú ar leas theaghlaigh na scéime agus chóras na gcoláistí Gaeilge araon,” a dúirt an tAire Stáit O’Donovan.

“Ní hamháin go gcuirfidh an t-athrú seo ar chumas tithe cáilithe na scéime breis ioncaim a fháil as a bheith ag cur lóistín breise ar fáil, ach cabhróidh sé chomh maith leis na coláistí iad féin. De thoradh seo beidh tithe agus coláistí araon in ann deiseanna breise a chur ar fáil d’aos óg na tíre chun freastal ar chúrsaí Gaeilge i bhfearann dúchais na teanga, an Ghaeltacht – rud a bheidh ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta, ar ndóigh.”

De réir threoirlínte na Roinne, ní foláir do theaghlaigh a chinntiú go bhfuil 8.5 méadar ciúbach spáis urláir in aghaidh an scoláire ar fáil sna seomraí codlata agus ní féidir níos lú ná beirt ná níos mó ná seisear a bheith in aon seomra faoi leith.

Is gá freisin báisín níochán lámh in aghaidh gach seisear a bheith sa teach agus leithreas agus cithfholcadán do gach deichniúr, muintir an tí san áireamh.

Beidh súil ag an Roinn go meallfaidh an t-athrú seo agus an t-ardú a tháinig ar an deontas a chuirtear ar fáil do theaghlaigh nua a chláraíonn le Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge tuilleadh teaghlach isteach sa chóras.

Údar imní do lucht na gcoláistí samhraidh é an titim mhór atá tagtha ar líon na dtithe le blianta beaga anuas. Ó 2019 shocraigh 25% den 700 bean tí a bhíodh ag coinneáil scoláirí éirí as agus measadh go raibh na coláistí samhraidh gann 1,800 leaba anuraidh.

Fág freagra ar 'Cead faighte ag mná tí na gcoláistí samhraidh níos mó scoláirí a choinneáil'