Athrú ré agus móramh d’airí Stormont diongbháilte go mbainfí leas mar is ceart as na hinstitiúidí trasteorann feasta

Cuid dhílis is ea an comhoibriú trasteorann d'fheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta agus é le tuiscint go n-aithnítear é sin in Stormont an babhta seo

Athrú ré agus móramh d’airí Stormont diongbháilte go mbainfí leas mar is ceart as na hinstitiúidí trasteorann feasta

Ochtar is fiche. B’in líon na n-airí a d’fhreastail ar an ollchruinniú den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas [CATT] in Ard Mhacha Dé Luain, dháréag as Stormont agus sé dhuine dhéag ó rialtas na hÉireann. Is mór an líon rialtóirí é do dhaonra faoi bhun seacht milliún ach b’údar dóchais é go raibh siad go léir i láthair tar éis folúis agus iad tiomanta don chomhoibriú, is cosúil.

Bhí móramh d’airí Stormont diongbháilte – agus an chuid eile toilteanach – go mbainfí leas mar is ceart as na hinstitiúidí trasteorann feasta. Cuid dhílis is ea an comhoibriú trasteorann d’fheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta agus é le tuiscint go n-aithnítear é sin in Stormont an babhta seo. Má táthar chun seasmhacht Stormont a chinntiú ní dhéanfaidh sé gnó diúltú do na gnéithe den chonradh nach maith le páirtí.

Caithfidh gach páirtí a chion a dhéanamh i bhfianaise an fhreasúra uathusan a bhí in aghaidh athbhunú Stormont fad is atá teorainn i Muir Éireann sa mhullach ar an suaitheadh a d’eascair as imeacht Jeffrey Donaldson nuair a cúisíodh é as éigniú agus cionta gnéis eile.

Ba é an teacht le chéile in Ard Mhacha an chéad ollchruinniú den CATT ó Iúil 2021; chuir an DUP tús lena mbaghcat dhá mhí ina dhiaidh sin mar agóid in aghaidh an phrótacail iarBhreatimeachta. Bhí drogall ar an DUP ón tús aon seasamh a thabhairt don obair thuaidh theas, ní raibh sé ag teacht lena maíomh nár chuid ar bith de ghnóthaí an deiscirt é an tuaisceart. Níor chuir sé lá mairge ar Jeffrey Donaldson, ceannaire an DUP ag an am, droim láimhe a thabhairt don chomhoibriú trasteorann Meán Fómhair 2021 mar chéad chéim sa bhfeachtas i gcoinne an phrótacail.

Tá an t-údarás ag CATT chun moltaí a aontú maidir le feidhmiú chreat Windsor/an prótacal agus iad a chur faoi bhráid an choiste ón Aontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe a scrúdaíonn socruithe nó deacrachtaí. Ní léir gur phléigh na toscairí ag cruinniú an Luain a leithéid; má rinne, ní raibh focal faoi san communiqué a d’eisigh an chomhrúnaíocht.

Bhí an bheirt fhear is mó a luaitear leis an bplé faoin mBreatimeacht, an Taoiseach Leo Varadkar agus Simon Coveney, ag an gcruinniú den uair dheiridh. Tá siad beirt as oifig anois cé gur Teachtaí Dála iad i gcónaí. Ba léir go raibh airí Shinn Féin (ainneoin an naimhdeas idir SF agus FG) agus Alliance buíoch as an ról a d’imir an bheirt chun teorainn chrua a sheachaint agus chun ceangal Thuaisceart Éireann leis an AE a choinneáil. Ní nach ionadh ní buíoch díobh as an obair sin atá aontachtaithe.

Deireadh ré ab ea é. Chomh maith le Leo Varadkar agus Simon Coveney a bheith ag éirí as oifig ní raibh an SDLP páirteach sa chruinniú den chéad uair ó cuireadh tús le CATT cúig bliana fichead ó shin. Tá SDLP sa bhfreasúra anois ó theip orthu dóthain suíochán a bhaint chun cáiliú d’aireacht.

Nuair a thiocfaidh an CATT le chéile arís sa bhfómhar, i mBaile Átha Cliath, is é an Taoiseach nua a bheidh sa chathaoir. Seans go mbeidh léargas níos fearr againn faoin am sin ar chur chuige Simon Harris i leith an Tuaiscirt. Tá sé ráite aige gurb é a mhian Éire aontaithe a bhaint amach – polasaí an stáit agus a pháirtí – ach nach tosaíocht aige é sin faoi láthair. Údar uchtaigh d’aontachtaithe ab ea an méid sin.

Seans maith gur ag ullmhú le haghaidh na dtoghchán sa Mheitheamh agus don olltoghchán a bheidh an Taoiseach ach tá práinn leis an obair uile-Éireann faoi athrú aeráide, cuir i gcás. Tá práinn freisin leis an obair ar thograí infreastruchtúir, bóthar an A5 go háirithe. Cailleadh bean óg i dtimpiste ar an mbóthar sin Dé Domhnaigh, an 50ú duine a fuair bás ó cheadaigh Stormont forbairt an bhóthair in 2007.

Tá spéis ar leith ag an Tánaiste, Micheál Martin sna tograí trasteorann; ba é a bhunaigh an ciste uile-oileánda a dheonaigh 800 milliún euro le gairid. Tá dúil aige freisin i leasuithe ar Chomhaontú Aoine an Chéasta go luath, chun cosc a chur ar mhórpháirtí a bheith in ann Stormont a scor d’ainneoin mhianta na bpáirtithe eile. Ceist eile cén páirtnéir a bheadh acu i Londain ach dá mbeadh, an aontódh an Taoiseach Harris gur gá tabhairt faoin mhargáil sin i mbliana?

Bhí éifeacht as cuimse ag an bpairilis in Stormont ar na forais trasteorann. Dé Luain faomhadh athcheapadh Sheáin Uí Choinn mar phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge. B’éigean socruithe den chineál céanna a dhéanamh i leith údaráis eile agus tá a fhios ag an saol go raibh ceangal na gcúig gcaol ar bhuiséid mar nach raibh airí in Stormont chun a gcion féin a cheadú. Tá moilliú den chineál sin doghlactha. Dá dtarlódh sé arís an gcaithfí na forais uile-Éireann a chaitheamh i dtraipisí?

Fág freagra ar 'Athrú ré agus móramh d’airí Stormont diongbháilte go mbainfí leas mar is ceart as na hinstitiúidí trasteorann feasta'