Amú San Aistriúchán…(10)

Le cúnamh ónár léitheoirí, cuirtear ar fáil gach seachtain cuid de na samplaí is ‘fearr’ den drochaistriúchán Gaeilge ar chomharthaí in áiteanna poiblí

Glan suas gaillimh

Díoltas na Muimhneach! Le (ró!)-fhada, tá muid ag fáil samplaí de dhrochaistriúcháin Ghaeilge ó Chúige uasal na Mumhan. Bhí muid ag déanamh ár machnaimh air seo sna hoifigí i gConamara agus pléadh cúpla teoiric – tá súil níos géire ag an Muimhneach, tá níos mó Gaelainne le feiceáil go poiblí sa Mumhain ná mar atá Gaeilge le feiceáil in áiteanna eile nó is measa i bhfad caighdeán na Gaeilge ó dheas ná áit ar bith eile in Éirinn…

Bhuel, tá deireadh tagtha leis sin uilig anois agus ríomhphost curtha ag “Muimhneach mórtasach i gCathair na dTreabh” chuig nuacht@tuairisc.ie.

An Áit: Cathair na Gaillimhe

An Béarla: Please put your rubbish in bin

An Ghaeilge: Do thoil, cuir do bruscar i araid

Focal ó na moltóirí:

Chaoin muid uisce ár gcinn nuair a chonaic muid an praiseach seo. Glan suas Gaillimh? Glanaigí sibhse an póstaer seo agus tosaígí ó bhonn aníos, le bhur dtoil! Ní hamháin nach aistriúchán cruinn é seo ach ní aistriúchán iomlán ach an oiread é! Tá leath na teachtaireachta i mBéarla agus an leath eile i dteanga atá thar a bheith cosúil leis an nGaeilge. Ar a laghad, tá na focail chearta acu. Faraor, tá siad san áit mhícheart acu. Agus níl an ghramadach thar mholadh beirte. Ná comhréir na bhfocal.

I mbeagán focal, tá sé go hainnis.

Tá leaganacha éagsúla den phóstaer seo feicthe againn cheana féin – cuid acu níos measa ná a chéile! Tá súil againn go gcuirfear “i araid” gan mhoill iad.

An leagan ceart: Cuir do bhruscar i mbosca bruscair, le do thoil.

Fág freagra ar 'Amú San Aistriúchán…(10)'

  • Fearn

    An déarfadh Gael ní ba Ghaelaí : “Cuir an bruscar sna boscaí chuí, mar a dhéanfadh duine maith.” Ní mé.

    Ach, nach iontach a thabhairt fá dheara go bhfuil an leagan sa teanga oifigiúl eile fabhtach, nó nach bhfuil an cor “in bin” dúchasach?

    Cad a dhéarfadh cainteoir dúchais Béarla?