Na céadta iarrthóir tearmainn aistrithe ó Shráid an Mhóta agus na campaí bainte anuas 

Comhartha de theip an stáit lóistín cuí a chur ar fáil d'iarrthóirí tearmainn a bhí sna campaí i lár na príomhchathrach le cúpla mí

Na céadta iarrthóir tearmainn aistrithe ó Shráid an Mhóta agus na campaí bainte anuas 

Tá na céadta iarrthóir tearmainn a bhí ag codladh i gcampaí i lár na príomhchathrach aistrithe go láithreacha éagsúla. 

Le roinnt míonna, bhí imircigh ag codladh amuigh lasmuigh d’Oifig Cosanta Idirnáisiúnta na príomhchathrach ar Shráid an Mhóta agus na pubaill ar na cosáin ina gcomhartha go raibh ag teip ar an stát lóistín a chur ar fáil do na daoine ar fad a bhí ag lorg tearmainn anseo.   

Bhí an réiteach le lucht an champa a aistriú ar siúl agus teannas ag coipeadh idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe mar gheall ar an imní atá ar an Rialtas anseo go bhfuil méadú mór ar an líon iarrthóirí tearmainn atá ag teacht anall anseo as an Ríocht Aontaithe trí Thuaisceart Éireann.  

Ón Nollaig, tá líon na bpuball thart ar an Oifig Cosanta Idirnáisiúnta ar Shráid an Mhóta ag dul i méid agus aistríodh breis is 200 puball ón gcampa sin maidin inniu. 

Deir an Rialtas go bhfuil na hiarrthóirí tearmainn sin “aistrithe slán sábháilte” agus lóistín i bpubaill curtha ar fáil dóibh i Citywest agus Cnoc Slinne i ndeisceart an chontae.  

Ina ráiteas deirtear faoin láthair lóistín i gCnoc Slinne go bhfuil ” pubaill atá láidir agus díonach ar an aimsir” ansin, chomh maith le leithris agus cithfholcthaí, slándáil 24 uair an chloig agus seirbhísí sláinte agus eile.  

Maidin Dé Luain thug foireann Sheirbhísí Lóistín na Cosanta Idirnáisiúnta (IPAS) bileog i roinnt teangacha do na daoine sna campaí inar míníodh dóibh go rabhadar á n-aistriú ar bhus go dtí malairt lóistín agus gur chóir dóibh a raibh acu a phacáil. 

“Sa lóistín seo, beidh sibh sábháilte agus cuirfear bia agus saoráidí sláinteachais ar fáil agus beidh IPAS ábalta tacaíocht a chur ar fáil daoibh,” a bhí scríofa ar an mbileog. 

Dúradh ar an mbileog freisin nach raibh cead ag iarrthóirí a bhí ag lorg cosaint idirnáisiúnta fanacht “sa cheantar seo ar Shráid an Mhóta”. 

“Tá coir á déanamh agat. Má dhiúltaíonn tú dul go dtí an láthair atá ar fáil nó má fhilleann tú ar an gceantar seo arís, d’fhéadfadh go mbogfadh An Garda Síochána (Póilíní) thú agus d’fhéadfaí tú a ghabháil agus an dlí a chur ort” a bhí scríofa ar an mbileog.   

Bhí an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, an Roinn Dlí agus Cirt, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Oifig na nOibreacha Poiblí, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus An Garda Síochána ag obair i gcomhar ar bheart lóistín an lae inniu. 

D’fhan go leor Gardaí thart ar an láthair agus bhí cosc ar thrácht ar Shráid an Mhóta agus malairt treo i bhfeidhm.  

Bhí oibrithe deonacha an-imníoch faoi chúrsaí daonnúla ag an gcampa le tamall de bharr nach raibh gnáthshaoráidí sláinteachais ar fáil ansin do na daoine.  

Fág freagra ar 'Na céadta iarrthóir tearmainn aistrithe ó Shráid an Mhóta agus na campaí bainte anuas '

  • Carraig

    Iad á gcur ar ais ‘abhaile’ arís inniu!